Naar de inhoud

AFGELAST: Wandelcafé Koog aan de Zaan

17 maart 2020

Locatie: Pinkstraat 141541 HD Koog aan de Zaan (BWZ-gebouw)

DEZE BIJEENKOMST IS AFGELAST IN VERBAND MET DE LANDELIJKE MAATREGELEN OM HET CORONAVIRUS TE BESTRIJDEN. Deelnemers krijgen hierover persoonlijk bericht!

 

Wandelcafé voor lidorganisaties in de regio West (Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland).
Inloop vanaf 18.30 uur / Aanvang: 19.00 uur / Afsluiting: 21.00 uur.

Programma

1.   Welkom

2a. Tochtenoverleg
Onder leiding van regiotochtcoördinatoren Bertus Kalkema en Jan van Doodeweerd wisselen we van gedachten over een prettige spreiding van wandelevenementen binnen onze regio. Wil je aan dit tochtenoverleg meedoen? Dan verzoeken we je om voorafgaand aan het Wandelcafé de datum van je wandelevenement(en) in 2021 door te geven. Dat kan per e-mail via b.kalkema@kwbn.nl en/of j.vandoodeweerd@kwbn.nl.
óf
2b. Aftrap Avond4daagse
Onder leiding van Avond4daagse-coördinator Dora van Dijk trappen we af voor het nieuwe Avond4daagse-seizoen. We blikken terug op het afgelopen jaar en gaan in op actuele punten die jullie zelf aandragen. Wat gaat goed, wat kan beter en hoe pakken we dat dan aan?

3. Presentatie Zevenhuizensche IJsclub
Laat je inspireren door het succesverhaal van Marina Veerman en Dick Sterenborg, respectievelijk voorzitter en penningmeester van de Zevenhuizensche IJsclub. Door gebrek aan natuurijs zag de vereniging zich genoodzaakt om zich op andere activiteiten te oriënteren. Zes jaar geleden organiseerde zij voor het eerst de Snertwandeltocht Rottemeren. Daaraan deden destijds 95 wandelaars mee, maar inmiddels is het deelnemersveld uitgegroeid naar bijna 3.000. Marina en Dick nemen je op bevlogen wijze mee in de succesfactoren, de belemmeringen en hun nieuwe doelstelling. 

 

 

Zet dit bondsagenda-item in je agenda

Meer bondsagenda-items