Naar de inhoud
 

Coronavirus en wandelen

In deze onzekere tijden krijgt KWBN veel vragen van wandelaars, leden en lidorganisaties. Op deze pagina vind je de antwoorden op veelvuldig gestelde vragen. Beide hebben uitsluitend betrekking op het Nederlandse wandelen. Voor overige vragen verwijzen we je door naar de bevoegde instanties, die ook voor ons leidend zijn:  

RIVM:  landelijke informatie en advies op medisch gebied
Rijksoverheid:  maatregelen van de landelijke overheid
NOC*NSF: informatie en advies voor de Nederlandse sport

 

Vragen van wandelaars

Bij evenementen komen veel mensen samen en dicht bij elkaar. Het coronavirus kan zich dan makkelijker verspreiden. Om dat te voorkomen, gelden in Nederland maatregelen om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. Tot 1 juni 2020 zijn alle evenementen en samenkomsten verboden, waaronder ook alle wandelevenementen en overige wandelactiviteiten in groepsverband. 

Op dit moment kan niemand voorspellen hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt en wat de situatie na 1 juni zal zijn. Hierdoor staan organisatoren voor de moeilijke taak om zelf de gezondheids-, financiële en andere risico’s voor hun evenement in te schatten. Ook willen zij hun hun deelnemers, vrijwilligers, leveranciers en sponsoren niet te lang in het ongewisse laten. Vandaar dat sommige organisatoren besluiten om hun evenement vroegtijdig af te gelasten.

Als een wandelevenement wordt afgelast, maakt de organisatie dat altijd bekend via de eigen website en/of sociale media. Houd die dus scherp in de gaten. Afgelastingen vermelden we ook in de online agenda van Wandel.nl

Op dit moment kan niemand voorspellen hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt en wat de situatie in juli zal zijn. De organisatie van de Vierdaagse Nijmegen houdt met alle scenario’s rekening en informeert je daarover via haar eigen website

Je bepaalt zelf of je het verantwoord vindt om naar buiten te gaan, maar wandelen - ook over langere afstanden - is in Nederland nog gewoon toegestaan onder de volgende voorwaarden:

  • Ga niet naar buiten als jij of één van je huisgenoten ziekteverschijnselen vertoont (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts).
  • Wandel niet in groepsverband, maar bij voorkeur alleen of maximaal met z'n tweeën. (*) 
  • Houd 1,5 meter afstand: onderling en van mensen die je onderweg tegenkomt.
  • Vermijd drukke locaties; zoek een rustige route op.
  • Waar je ook bent, neem de algemene hygiënemaatregelen in acht: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, schud geen handen.

(*)  Wandelen met meer personen is toegestaan voor gezinnen, voor zover de gezinsleden samenwonen en allemaal gezond zijn.

Het is aan de organisatie van het betreffende evenement om te bepalen of je je inschrijfgeld geheel, gedeeltelijk of niet terugkrijgt. Mogelijk is hierover iets opgenomen in de leveringsvoorwaarden of het deelnamereglement van het evenement. Wat de organisatie ook beslist, bedenk dat zij waarschijnlijk al veel kosten heeft gemaakt en dat we met een uitzonderlijke situatie te maken hebben. Binnen de Nederlandse sport hebben we afgesproken om de nadelige gevolgen van het coronavirus met z’n allen te dragen. Om die reden vragen we deelnemers die zich vooraf hebben ingeschreven om solidariteit en begrip. 

Tot en met 6 april adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland af te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Vakantiereizen, en daarmee ook wandelreizen in het buitenland, worden afgeraden. Het advies is niet ingegeven door gezondheidsaspecten. Het gaat om de ingrijpende maatregelen die buitenlandse overheden nemen om het coronavirus te bestrijden. Die kunnen voor jou als Nederlandse reiziger vervelende gevolgen hebben.   

Vragen van wandelorganisaties

Als je evenement vóór 1 juni 2020 plaatsvindt, dan hoef je dit niet apart door te geven aan KWBN. Wij zetten alle wandeltochten en Avond4daagsen tot die datum zelf op 'Afgelast' in de online agenda's van Wandel.nl en Avond4daagse.nl. Wil je een wandelevenement afgelasten dat ná 1 juni plaats zou vinden? Dan ontvangen wij graag een e-mailbericht via evenementen@kwbn.nl. Vermeld daarin de naam en datum van je evenement, alsmede de naam van je organisatie en de reden van afgelasting. Zodra wij je bericht hebben ontvangen, zetten wij je evenement direct op afgelast in de betreffende online agenda. 

Gebruik een What’sApp-groep om je medewerkers en vrijwilligers snel te bereiken. Plaats direct een bericht op je website en maak gebruik van social media, want daar verspreidt nieuws zich het snelst. Stuur een persbericht naar lokale/regionale media en een e-mailbericht of online nieuwsbrief naar deelnemers, voor zover je over hun e-mailadressen beschikt. Meld je afgelasting ook bij KWBN via evenementen@kwbn.nl, zodat we die ook via de online agenda van Wandel.nl en/of Avond4daagse.nl bekend kunnen maken.  

Vraag je tochtcoördindator om de gegevens van je Avond4daagse alsnog in de voeren in onze tochtendatabase. Zodra dit is gebeurd, kun je ons een bericht sturen via evenementen@kwbn.nl met het verzoek om je Avond4daagse op afgelast te zetten. Zodra we je bericht hebben ontvangen, zetten we je Avond4daagse op afgelast. Op Wandel.nl wordt dat binnen enkele minuten zichtbaar; op Avond4daagse.nl de volgende dag.

Ja, gezien de huidige overheidsmaatregelen kan de Week van de Avond4daagse van 25 tot en met 29 mei 2020 niet doorgaan. We beraden ons nog over een mogelijk alternatief en zullen alle Avond4daagse-organisatoren daar in een later stadium over informeren. 

Je bepaalt zelf of je je wandelevenement naar het najaar verplaatst. Check goed of een nieuwe datum nog niet is volgeboekt. Je bent namelijk niet de enige met dit idee en uiteraard stond er voor dit najaar al het nodige gepland in de gemeentelijke en wandelkalender. Ga ook na of gemeente, politie, terreineigenaren, je medewerkers, vrijwilligers, leveranciers, sponsoren en andere betrokken partijen op de nieuwe datum beschikbaar zijn en nog steeds mee willen werken. Ook belangrijk: heb je voldoende financiële reserve om dit jaar nog nieuwe kosten te maken, aan vaste financiële verplichtingen te voldoen én in het ergste geval een tweede afgelasting te doorstaan?

Uiteraard kan jouw organisatie daar dan gebruik van maken. Deze faciliteiten staan het hele jaar door tot jullie beschikking, want zij zijn inbegrepen bij het organisatielidmaatschap van KWBN.

Als organisatie bepaal je zelf of je deelnemers hun inschrijfgeld geheel, gedeeltelijk of niet terug betaalt. Uiteraard is dit mede afhankelijk van wat je daarover hebt opgenomen in je Leveringsvoorwaarden en/of deelnamereglement en of je er financieel toe in staat bent. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan hebben je deelnemers daar in deze uitzonderlijke situatie waarschijnlijk begrip voor, maar dat is niet vanzelfsprekend. Wat je ook besluit, informeer je deelnemers erover en licht goed toe. 

Alle afspraken die je nu vastlegt in contracten, leveringsvoorwaarden en deelnamereglementen moet je ook nakomen. Neem daarom goede ontbindende voorwaarden op, die je zo specifiek mogelijk omschrijft. Raadpleeg een jurist als de belangen en financiële risico’s groot zijn. Ga goed na hoe je verzekerd bent en neem bij onduidelijkheid contact op met de verzekeringsmaatschappij. Maak geen afspraken en doe geen uitgaven zolang die nog kunnen wachten.

De levertijd van Avond4daagse-medailles is twee werkdagen, dus dat biedt alle flexibiliteit. Op het bestelformulier kun je aangeven op welke locatie en op welke datum je de medailles wilt ontvangen.

Op dit moment is er geen regeling voor vrijwilligersorganisaties die sportevenementen, - competities en andere sportactiviteiten organiseren. Op 18 maart heeft NOC*NS het kabinet met en namens de hele Nederlandse sport opgeroepen om een noodfonds voor de sport in te stellen. Of en in hoeverre die oproep effect gaat sorteren, valt niet te voorspellen. Bij je gemeente kun je navragen of er lokale compensatieregelingen of noodfondsen worden ingesteld, maar ook daar is op dit moment waarschijnlijk nog weinig over duidelijk.  

De overheid helpt ondernemers en ZZP’ers met bestaande en nieuwe regelingen. Informatie daarover vind je op de website van de Kamer van Koophandel, die ook een speciaal Corona-loket heeft ingesteld (0800-2117). Heb je trainers of andere medewerkers in dienst? Dan kun je met vragen ook terecht bij Werkgevers in de Sport (WOS) en/of Netwerk in de Sport.

Leden van een vereniging moeten gewoon hun contributie betalen. De wet bepaalt namelijk dat contributie voor het hele jaar is verschuldigd. Leden hebben geen recht op teruggave of compensatie, tenzij de statuten anders bepalen. Je moet zelfs uitkijken met het onverplicht  kwijt schelden van contributie, want dit kan in strijd zijn met de statuten.

Ja, want de tochtafdracht is een bijdrage voor producten en diensten waarvan onze lidorganisaties voorafgaand aan hun tocht/evenement gebruik kunnen maken. Denk aan de overeenkomst met Natuurmonumenten, landelijke promotie (Wandel.nl), online calamiteitenplan enzovoort. Voor al deze zaken heeft KWBN al kosten gemaakt. Op dit moment kunnen we de totale impact van het coronavirus op onze organisatie nog niet overzien. Daarom kunnen we op dit moment ook nog niet bepalen hoe we de gevolgen daarvan straks met elkaar kunnen opvangen. Wel willen we getroffen lidorganisaties voor dit moment financieel ontzien. Vandaar dat we de facturering van alle tochtafdrachten (afdracht per evenement) van maart hebben uitgesteld tot na de zomer. Dat zelfde geldt voor de minimale ledenafdracht van € 200,- voor verenigingen. De reguliere organisatiebijdrage is/wordt wel in maart 2020 gefactureerd. 

Heel Nederland heeft te maken met een uitzonderlijke en onzekere situatie. Jullie leden zullen er vast begrip voor hebben dat de algemene vergadering niet tijdig kan plaatsvinden. Uiteraard moet je je leden wél inlichten dat de jaarvergadering noodgedwongen komt te vervallen. Geef daarbij aan dat er een nieuwe uitnodiging komt zodra de situatie rondom het coronavirus dit toelaat. Moet er binnen jullie vereniging dringend besluitvorming plaatsvinden? Dan vind je mogelijk goede aanknopingspunten in dit artikel op SportKnowHowXL
 

Dit is wel mogelijk (mits vooraf vastgelegd in de statuten), maar niet volledig rechtsgeldig. De Nederlandse wet gaat namelijk uit van het principe en de verplichting om een algemene vergadering fysiek te laten plaatsvinden. In de huidige situatie zit er dus niks anders op dan af te wachten totdat dit weer mogelijk is. (Bron: De Nederlandse Associatie)Ben je op zoek naar meer informatie en mogelijke alternatieven voor besluitvorming in deze crisistijd? Lees dan dit artikel op SportKnowHowXL