Naar de inhoud
 

Veel gestelde vragen

De antwoorden op veel vragen vindt u hieronder.
Klik op een vraag om het antwoord te tonen of te verbergen.

Vragen over de KWBN

Ja, KWBN gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Lees ons privacybeleid voor deze website.

KWBN is de afkorting van Koninklijke Wandel Bond Nederland. KWBN is ontstaan op 1 januari 2015 met de fusie van de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL).

KWBN is er voor heel wandelend Nederland. Wij willen zoveel mogelijk Nederlanders aan het wandelen krijgen en houden. Daarom bieden wij (potentiële) wandelaars gevraagd en ongevraagd de producten, diensten en kennis die hen helpen de voordelen van wandelen optimaal te ervaren.

Vragen over de Vierdaagse

De Vierdaagse Nijmegen wordt georganiseerd door Stichting DE 4DAAGSE. Stichting DE 4DAAGSE is aangesloten bij KWBN.

De medewerkers van KWBN kunnen geen vragen over de Vierdaagse beantwoorden omdat ze geen informatie hebben over dit evenement. Op de website van de Vierdaagse staat veel informatie. Kunt u daar het antwoord niet vinden, mail uw vraag dan naar de administratie van de Vierdaagse

De Vierdaagse start traditioneel op de derde dinsdag van juli. Op de site van de Vierdaagse vindt u de meest actuele informatie.

Vragen over deze website

Ja. In de feed van wandel.nl zitten nieuwsberichten en evenementen. Wandeltochten worden vooralsnog buiten deze feed gehouden. De RSS-feed van deze website vindt u op http://feeds.feedburner.com/KWBN. U kunt u ook abonneren via email. Dan ontvangt u nieuwe berichten in uw inbox.

Weet je niet wat RSS is en waarom u het zou gaan gebruiken, lees dan het lemma in wikipedia over webfeeds of bekijk de video hieronder.

De websites van onze lidorganisaties vindt u in het overzicht van onze lidorganisaties (www.knblo.nl/wandelclubs en www.wandel.nl/wandelclubs).

Bij Handige links plaatsen wij links naar websites die van toegevoegde waarde zijn voor onze leden en de bezoekers van onze website. We zijn dan ook secuur in de selectie hiervan. U kunt uw suggestie mailen naar: info@wandel.nl.

Daarnaast is het mogelijk om bannerruimte te kopen. Neem voor meer informatie hierover contact op met: Wendy Coppers van Wielaard Media: 077-3556180 of wendy@wielaard.nl.

Op het vernieuwde Wandel.nl is het niet meer mogelijk voor leden om in te loggen. Indien u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u hiervoor contact opnemen met info@kwbn.nl. 

Bestuursleden van onze lidorganisaties (voorzitter, secretaris en penningmeester) en ledenraadleden kunnen inloggen op www.kwbn.nl. Zo krijgen zij toegang tot het KWBN extranet. Hier vinden zij vergaderstukken, reglementen, nieuwsbrieven en het Organisatiehandboek. Bent u uw wachtwoord kwijt? Vul dan bovenaan de pagina op www.kwbn.nl uw e-mailadres in en klik op 'Wachtwoord opvragen?'.

 

KWBN is de grootste wandelorganisatie van Nederland. Op de website www.wandel.nl staan de evenementen vermeld van al onze lidorganisaties. Als u aangesloten bent bij KWBN wordt ook uw tocht vermeld. Aansluiten bij KWBN heeft nog meer voordelen. Wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar: info@wandel.nl.

Het wandelweercijfer is een objectieve beoordeling van het wandelweer. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met weersfactoren die specifiek van belang zijn voor wandelaars.

Er is een algemeen weercijfer dat in de zomer in Nederland berekend wordt over de periode van 8.00 uur tot 20.00 uur (6-18 uur Greenwichtijd). In de winter begint en eindigt de periode een uur vroeger. Ook is er een 3-uurlijks cijfer beschikbaar.

De standaardscore van het weercijfer is een 10. Wanneer bepaalde weersfactoren een negatieve invloed hebben op het weer vindt er aftrek van punten plaats. De minimale score is een 1. De volgende weersfactoren worden meegenomen bij de bepaling van het wandelweercijfer: Neerslaghoeveelheid, windkracht, zonuren, mist, temperatuur en de kans op onweer.

Bij de berekening van het wandelweercijfer hebben de hoogte van de temperatuur en de kans op onweer extra waarde gekregen. De windkracht en de hoeveelheid zonneschijn spelen een minder grote rol.

Vragen over lidmaatschap

De jaargids Landelijk Wandelprogramma verschijnt half november. Leden van KWBN met het Alles-in-1 pakket krijgen het gratis thuisgestuurd.

Als u verhuist, dan hoeft u dat alleen door te geven aan de vereniging waar u lid bent. Zij verwerken uw wijziging vervolgens in de ledenadministratie van de bond. Bent u geen lid van een vereniging maar direct aangesloten bij KWBN, geef uw wijziging dan door via ons contactformulier.

Wat jammer dat u uw lidmaatschap wilt beëindigen. Weet u dat wij sinds medio 2014 verschillende lidmaatschapsvormen aanbieden? Wellicht past een ander lidmaatschap beter bij u. Hier leest u meer over de verschillende lidmaatschapsvormen.

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, neem dan contact op met de secretaris van de vereniging waar u lid bent.

Als u individueel lid bent bij KWBN, dan kunt u uw lidmaatschap per post of per e-mail opzeggen. Vermeld daarbij in ieder geval uw bondsnummer, geboortedatum en postcode. We stellen het op prijs als u ook vermeld waarom u uw lidmaatschap wilt opzeggen.  

Opzeggingen moeten voor 1 november van het lopende jaar voor het volgende jaar bij ons binnen te zijn.

De opzegtermijn kunt u nalezen in de statuten artikel 9 lid 6.

Stuur uw afmelding naar: KWBN, postbus 1020, 6501 BA Nijmegen. Of stuur een e-mail naar: info@kwbn.nl.

Op het vernieuwde Wandel.nl is het niet meer mogelijk voor leden om in te loggen. Indien u uw gegevens wilt inzien of wijzigen, kunt u hiervoor contact opnemen met info@kwbn.nl. .

Bestuursleden van onze lidorganisaties (voorzitter, secretaris en penningmeester) en ledenraadleden kunnen inloggen op www.kwbn.nl. Zo krijgen zij toegang tot het KWBN extranet. Hier vinden zij vergaderstukken, reglementen, nieuwsbrieven en het Organisatiehandboek. Bent u uw wachtwoord kwijt? Vul dan bovenaan de pagina op www.kwbn.nl uw e-mailadres in en klik op 'Wachtwoord opvragen?'.

 

Het Wandelsportmagazine is een onderdeel van het lidmaatschap van  KWBN. Sinds medio 2014 biedt KWBN verschillende lidmaatschapsvormen aan. Door u af te melden en aan te melden voor bijvoorbeeld de Wandelvoordeelpas ontvangt u nog wel korting op evenementen en wandelgerelateerde producten, maar niet meer het Wandelsportmagazine. Hier leest u meer over de verschillende lidmaatschapsvormen.

Opzeggingen moeten voor 1 november van het lopende jaar voor het volgende jaar bij ons binnen zijn.

De opzegtermijn kunt u nalezen in de statuten artikel 9 lid 6.

De opzegging van uw individuele lidmaatschap kunt u alleen schriftelijk aan ons doorgeven. Dat kunt u doen per post: KWBN, Postbus 1020, 6501 BA te Nijmegen. Ook kunt u uw opzegging per e-mail aan ons doorgeven: info@KWBN.nl.

Wist u trouwens dat we sinds medio 2014 verschillende lidmaatschapsvormen aanbieden? Wellicht past een ander lidmaatschap beter bij u. Hier leest u meer over de verschillende lidmaatschapsvormen.

 

Vragen over wandelsport

Wandelkilometerboekjes worden bij veel wandelevenementen verkocht. U kunt het boekje ook online bestellen via de webshop van wandel.nl. De kosten bedragen dan € 1,50 (€ 1,- voor leden van KWBN) + € 1,95 verzendkosten. Bestel hier.

Als u een meerdaagse wandeltocht wilt gaan lopen, is een goede voorbereiding van groot belang. U zult effectief moeten trainen. En effectief trainen betekent: met regelmaat afstanden wandelen, waarvan de lengte verantwoord is opgebouwd. Om u een handje te helpen, vindt u hieronder een voorbeeld van een trainingsschema voor een vierdaagse wandeltocht. Dit schema geeft nadrukkelijk alleen een indicatie; de ene wandelaar heeft nu eenmaal meer training nodig dan de andere.

Het trainingsschema vermeldt voor iedere twee weken een adviesafstand. Train echter elke week. In de tussenliggende weken kunt u dezelfde afstand lopen.

Tijdstip 4 x 30 kilometer  4 x 40 kilometer 4 x 50 kilometer
24 weken voor de tocht 10 km 10 km 10 km
22 weken voor de tocht 15 km 15 km 15 km
20 weken voor de tocht 20 km 20 km 20 km
18 weken voor de tocht 20 km 25 km 25 km
16 weken voor de tocht 25 km 35 km 40 km
14 weken voor de tocht  25 km  40 km 50 km
12 weken voor de tocht  30 km 30 km 40 km
10 weken voor de tocht  30 km 40 km  50 km
8 weken voor de tocht 2 x 20 km (2 dagen) 2 x 30 km (2 dagen)  2 x 40 km (2 dagen)
6 weken voor de tocht  35 km 45 km 60 km
4 weken voor de tocht 2 x 30 km (2 dagen) 2 x 40 km (2 dagen) 2 x 50 km (2 dagen)
2 weken voor de tocht 25 km 30 km  35 km

GPS is de afkorting van Global Positioning Systeem. Het is een systeem voor het wereldwijd bepalen van een locatie.

Een waypoint is een technische benaming van een coördinaat. Waypoints worden gebruikt om plekken op aarde te markeren die 'markant' zijn. Om bijvoorbeeld op een later tijdstip naar terug te kunnen keren, zoals een afslag, een mooi uitzicht, een horecagelegenheid, de parkeerplaats waar de auto staat.

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij