Naar de inhoud

Regio Limburg

KWBN zoekt drie nieuwe Leden Raad van Toezicht

De Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) ontwikkelt zich tot een hybride organisatie die het verenigingskarakter combineert met kenmerken van een op de wandelmarkt opererend bedrijf. Bestuurlijk geven we hier invulling aan door het bestuur te professionaliseren (directeur-bestuurder), het actief toezicht te versterken (Raad van Toezicht) en de Ledenraad zich sterker te laten richten op visie en strategische keuzen.

KWBN zoekt daarom per 1 december 2018 drie leden voor de Raad van Toezicht voor de volgende aandachtsgebieden:

 • Financiën
 • (Digitale) marketing en sales
 • Juridische zaken

Raad van Toezicht

Samenstelling
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van ervaring, kennis, achtergrond, sekse en leeftijd.

Rol
De Raad van Toezicht heeft jegens de directeur-bestuurder een controlerende en adviserende functie en is tevens zijn werkgever. De Raad van Toezicht ziet in het bijzonder toe op:

 • De continuïteit van KWBN.
 • De realisatie van de statutaire doelstellingen.
 • De uitvoering van de strategie.
 • De financiële verslaglegging.
 • Interne risicobeheersing en controle systemen.
 • Naleving wet en regelgeving.

Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden

 1. Toezicht vindt vooraf (missie, visie, strategisch beleidsplan en begroting) en achteraf (jaarverslag, jaarrekening) plaats.
 2. Goedkeuring op besluiten met grote strategische en /of financiële gevolgen.
 3. Werkgever van de directeur-bestuurder.
 4. De Raad van Toezicht heeft een audit- (financiën) en renumeratiecommissie (werkgeverschap).
 5. De directeur-bestuurder voorziet de Raad van Toezicht tijdig van de benodigde informatie (managementrapportages).
 6. Benoemen externe accountant.

Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht

 • Academisch werk- en denkniveau met strategisch inzicht.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden; is vertrouwenwekkend.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • In staat zijn een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Een integere, verantwoordelijke, positief kritische en onafhankelijke opstelling.
 • Kan maatschappelijke trends en veranderingen in het dynamische veld waarbinnen de KWBN actief is (sport, recreatie en gezondheid) beoordelen en vertalen naar het belang voor de wandelconsument.
 • Heeft het vermogen om in teamverband te functioneren.
 • Heeft een kritisch beoordelend vermogen en is kritisch met betrekking tot functioneren van haar eigen Raad en persoonlijke functioneren hierin.
 • Heeft aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 • Is bekend met het werken in en met (een) vrijwilligersorganisatie(s).
 • Is bereid zijn/haar netwerk in te zetten ten behoeve van KWBN.
 • Heeft geen persoonlijke belang in de organisatie en/of functie.
 • Staat open voor verandering en is ondernemend.
 • Is zakelijk, stevig en nuchter.

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied financiën

 • Bestuurlijke ervaring, portefeuille financiën, in een complexe organisatie.
 • Vakinhoudelijk ontwikkeld, in staat om verder te kijken dan alleen financieel zaken.
 • Kijkt door de cijfers heen.
 • In staat om verbanden te leggen tussen strategie en bedrijfsprocessen.
 • In staat om de financiële effecten van veranderingen in wet en regelgeving op de bedrijfsvoering te bepalen.
 • Voorzitter auditcommissie.

Procedure
Heeft u interesse in een van de functies, dan zien wij uw schriftelijke reactie (CV en motivatie) graag per e-mail tegemoet uiterlijk 26 oktober 2018, via a.gertsen@kwbn.nl. De selectiegesprekken vinden zoveel mogelijk plaats op maandag 29 oktober. De selectiecommissie bestaat uit twee leden van het huidige bestuur en een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast maakt de directeur onderdeel uit van de selectiecommissie. Hij heeft daar een adviserende rol. De commissie doet een enkelvoudige voordracht aan de Ledenraad, die de nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemt.

Voor verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Paul Sanders, algemeen directeur (telefoonnummer: 06 10906413).

Bedrijfsprofiel
KWBN is een bij NOC*NSF aangesloten vereniging met ruim 1.000 aangesloten lidorganisaties en bijna 60.000 (individuele en verenigings-)leden. Jaarlijks bereiken wij meer dan 1,5 miljoen wandelaars met onze 1.500 wandelevenementen - waaronder meer dan 500 avondvierdaagsen -, websites, producten en programma’s.

Naast onze reguliere dienstverlening voor onze lidorganisaties en leden, bewegen wij ons steeds nadrukkelijker op de bredere wandelconsumentenmarkt. Dit doen wij zelfstandig met eigen producten en in nauwe samenwerking met commerciële en maatschappelijke partners. We richten ons daarbij op de markten van gezondheid, recreatie en prestatie. Dit doen we vanuit ons corporate merk KWBN en als onderdeel daarvan met de merken FitStap, Wandel.nl, Avond4daagse, Via4daagse en Vierdaagse Nijmegen.

Vacature als PDF-document

 

Eerdere berichten

 • mei 2019
 • april 2019
 • maart 2019
 • februari 2019
 • januari 2019
 • december 2018

Inloggen extranet


 • OAD
  Nederlandse Loterij