Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Ledenadministrateur

Informatie voor functionarissen met de functierol: 'Ledenadministrateur'.

Hier vind je komend jaar de informatie die voor jouw functie noodzakelijk is.

Klankbordgroep ledenadministrateurs

2 mei 2022

Op vrijdag 29 april werd de eerste klankbordgroep t.b.v. de ledenadministratie gehouden. Het doel van deze sessie was het inventariseren (sparren) over de gewenste functionaliteiten voor het nieuwe portaal voor ledenadministrateurs.

Na afloop zijn hier de belangrijkste punten genoteerd.

Aan de hand van de resultaten van de enquête hebben we deze conclusies kunnen trekken:

 • Het systeem gebruiksvriendelijker, sneller en overzichtelijker maken
 • Koppeling met ledenadministratie faciliteren t.b.v. eigen ledenadministratie
 • Inactieve verenigingsleden niet meer zichtbaar maken in export
 • Zoeken naar al reeds bekende personen in administratie KWbN
 • Invoerveld waarom een lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd
 • Inzichtelijk maken welke wijzigingen bij een lid reeds zijn doorgevoerd

Gewenste situatie

Vervolgens hebben we de gewenste situatie besproken waarin in ieder geval een ledenadministrateur (LA) moet kunnen:

 • LA kan organisatiegegevens inzien
 • LA kan verenigingsleden opvoeren
 • LA kan personen in de CRM administratie opzoeken
 • LA kan verenigingsleden afmelden (contract opzeggen)
 • LA kan overzicht verenigingsleden downloaden

 

Tenslotte kwamen uit diverse discussies nog een aantal belangrijke, en interessante onderwerpen die we mee zullen nemen in de ontwikkelingen van het nieuwe systeem.

 • Of er een fysieke ledenpas (plastic pasje) als alternatief geboden kon worden à Ja, dit zullen we gaan faciliteren in de webshop (tegen betaling).
 • Opzegtermijn inkorten (1-11 t/m 1-1 van het desbetreffende jaar. Afhankelijk van het nieuwe contributiemodel zullen we een kortere opzegtermijn hanteren.

Contact

Voor vragen over de voortgang of inhoud van dit project, neem contact op met Luuk via l.vanbergen@kwbn.nl.