Naar de inhoud

Afscheid Jan Rijpstra en Barbera Schoemaker

Voorzitter Jan Rijpstra en vicevoorzitter Barbera Schoemaker treden per 1 januari 2020 terug uit de Raad van Toezicht van KWBN. Eén jaar na de invoering van het nieuwe besturingsmodel is voor hen een natuurlijk moment om het stokje aan anderen over te dragen. Jan Rijpstra wordt opgevolgd door Loek Habraken; Barbera blijft nog beschikbaar om een opvolg(st)er in te werken en een goede functieoverdracht te waarborgen.

Barbera Schoemaker

Met een achtergrond in (sport)fysiotherapie, bewegingswetenschappen en gezondheidsmanagement wordt Barbera Schoemaker op 25 mei 2013 de eerste (en enige) vrouwelijke voorzitter van KNBLO-NL. Naast ‘going concern’ is haar voornaamste opdracht om de fusie tussen KNBLO-NL en Nederlandse Wandel Bond te realiseren. Mede dankzij haar verbindende kwaliteiten en haar frisse blik van buiten komt de fusie tot stand. Op 1 januari 2015 is Koninklijke Wandel Bond Nederland een feit.

Na de fusie is Barbera achtereenvolgens vicevoorzitter van het KWBN-bestuur, het transitiebestuur en uiteindelijk de Raad van Toezicht. Zij maakt zich sterk voor de verdere integratie van twee verschillende organisatieculturen, maar ook voor de implementatie van de nieuwe visie, missie en (hybride) strategie van de organisatie. Voor de ledenorganisatie en medewerkers van KWBN vormt zij al die jaren de continue en verbindende factor.

Voorzitter bestuur KNBLO-NL 25 mei 2013 t/m 31 december 2014
Vicevoorzitter bestuur KWBN      01 januari 2015 tot 18 februari 2016
Vicevoorzitter transitiebestuur KWBN 18 februari 2016 tot 21 november 2018
Vicevoorzitter Raad van Toezicht KWBN 21 november 2018 - heden


Jan Rijpstra     

Op grond van zijn omvangrijke politiek-bestuurlijke ervaring, grote netwerk en pragmatische instelling wordt Jan Rijpstra op 18 februari 2016 benoemd tot voorzitter van het transitiebestuur van KWBN. Onder zijn leiding transformeert KWBN in drie jaar tijd naar een flexibele en klantgerichte organisatie die niet alleen leden en lidorganisaties beter bedient, maar ook nieuwe product-marktcombinaties voor de veel bredere wandelmarkt ontwikkelt.

KWBN leert Jan kennen als hét voorbeeld van de moderne bestuurder: inspirerend, daadkrachtig, op afstand, maar altijd betrokken. Onder zijn voorzitterschap wordt er flink geïnvesteerd in nieuwe kennis, technologie en productontwikkeling. De community Wandel.nl wordt uitgebouwd, we lanceren het beweegprogramma FitStap en innovatieve producten als het online calamiteitenplan. De uitvoeringsorganisatie gaat bedrijfsmatig en resultaatgericht werken, we ontwikkelen een heldere marketingstrategie en we versterken onze financiële positie. Jan maakt zich sterk voor onze belangenbehartiging en draagt persoonlijk bij aan een sterkere positionering van KWBN als de autoriteit van het wandelen in Nederland.

Jans transitieopdracht is voltooid met de invoering van een nieuw besturingsmodel. Op 21 november 2018 wordt hij benoemd tot voorzitter van de nieuwe Raad van Toezicht. In die functie leidt hij de Raad van Toezicht én de Ledenraad enthousiast door het eerste jaar in de nieuwe constellatie.

Voorzitter transitiebestuur KWBN  18 februari 2016 tot 21 november 2018
Voorzitter Raad van Toezicht KWBN  21 november 2018 – heden

                        

Lees ook: Loek Habraken nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

               
                      
               

          

Eerdere berichten

  • juli 2020
  • juni 2020
  • mei 2020
  • april 2020
  • maart 2020
  • februari 2020