Naar de inhoud

Loek Habraken nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Loek Habraken is per 1 januari 2020 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van KWBN. Hij is daartoe benoemd door de KWBN Ledenraad, die op 28 november in vergadering bijeen was. Loek wordt de opvolger van Jan Rijpstra, die met ingang van het nieuwe jaar terugtreedt. Datzelfde geldt voor Barbera Schoemaker, de huidige vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

Loek Habraken is voor KWBN een goede bekende. Op dit moment is hij al lid van de Raad van Toezicht en van 2008 t/m 2018 was hij voorzitter van het Platform Individuele Leden. Tijdens zijn arbeidzame leven bouwde Loek een imposante carrière op bij de Koninklijke Landmacht en het ministerie van Defensie. Van 2000 tot 2009 was hij directeur van het Veteraneninstituut en van 2010 tot 2016 coördinator van het Platform Defensie-Bedrijfsleven Midden.

Uitdagingen genoeg

Op Nationaal Sport Centrum Papendal bedankte Loek de Ledenraadsleden voor hun unanieme instemming met zijn benoeming. ‘Ik verheug me erop om te gaan samenwerken met iedereen die hier aanwezig is en met iedereen die het wandelen een warm hart toedraagt. Met z’n allen hebben we uitdagingen genoeg’. Een speciaal woord van dank ging uit naar Jan Rijpstra, die Loek stimuleerde om zich als zijn opvolger kandidaat te stellen. ‘Daar was ik zelf niet meteen opgekomen, maar ik ben blij dat ik het heb gedaan en dat ik dit jaar zoveel van een rasbestuurder als Jan heb mogen leren.’

Jaarplan en begroting 2020

De uitdagingen voor KWBN staan vervat in het Jaarplan 2020, dat samen met de begroting eerder op de avond werd goedgekeurd. Daarnaast ging de Ledenraad akkoord met een aantal wijzigingen in het Algemeen Reglement (in de artikelen 6, 29 en 32). Ron Adriaans werd benoemd als nieuwe voorzitter van de Commissie van Beroep en Irene van Haren als lid van diezelfde commissie.

Tot slot van de vergadering richtten Loek Habraken en directeur-bestuurder Paul Sanders mooie en persoonlijke afscheidswoorden tot Jan Rijpstra en Barbera Schoemaker. Als voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht zijn zij nog tot eind van dit jaar in functie, maar dit was wel hun laatste Ledenraadvergadering. Op een later moment volgt voor het tweetal nog een officieel afscheid.


Lees ook:  Afscheid Jan Rijpstra en Barbera Schoemaker

Eerdere berichten

  • juli 2020
  • juni 2020
  • mei 2020
  • april 2020
  • maart 2020
  • februari 2020