Naar de inhoud

Oproep voor meer sport en gezonde leefstijl in regeerakkoord

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en sportkoepel NOC*NSF hebben een oproep aan de politiek gedaan voor meer sport en een gezonde leefstijl in het regeerakkoord. Vier (oud-)topsporters overhandigden op 10 maart ieder een manifest aan (kandidaat) Kamerleden van zeven politieke partijen. Als lid van NOC*NSF onderschrijft KWBN alle vier de manifesten. KWBN-directeur Paul Sanders werkte bovendien mee aan de totstandkoming van het manifest ‘Naar meer regie op buitensport en natuur’.

Alle betrokken organisaties (*) willen graag samen met de politiek werken aan het sportbeleid van de toekomst. Met de manifesten laten zij zien welke sportthema’s aandacht behoeven. Ook worden suggesties gedaan om mensen aan te zetten tot een gezonde leefstijl. De manifesten zijn voorafgaand aan het WK Shorttrack 2017 aangeboden aan de politiek in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart. Daarbij nodigde NOC*NSF-directeur Gerard Dielessen het nieuwe kabinet van harte uit om mee te werken in een nationaal Sportakkoord voor een gelukkigere, gezondere en slimmere samenleving.

Naar meer regie op buitensport en natuur

Sporten in de natuur wordt steeds populairder, maar tegelijkertijd staat de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit onder druk. De organisaties doen daarom de oproep aan de politiek om meer te investeren in natuurgebieden. Dit geldt voor natuurbeheer, maar ook voor het beter verbinden en ontsluiten van (natuur)gebieden voor sport en recreatie. Dus meer ruimte en aandacht voor zowel de natuur als buitensporters. Het samen optrekken van de ministeries van VWS, Economische Zaken en Infrastructuur & Mileu is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Het manifest ‘Naar meer regie op buitensport en natuur’ is voorbereid door een adviesraad. Namens de buitensportbonden had ook KWBN-directeur Paul Sanders daarin zitting. In de adviesraad waren verder Sporters voor Natuur, het Geldersch Landschap, de Nederlandse Toer Fiets Unie, S(up)port for nature en Probos vertegenwoordigd. Het manifest werd op 10 maart door beachvolleybalster Jantine van der Vlist overhandigd aan Corinne Ellemeet (Groen Links) en Antje Diertens (D’66). Dat gebeurde namens de buitensportbonden, Natuurmonumenten, LandschappenNL, NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten.

Naar een gezonde leefstijl met sport en bewegen

De (zorg)kosten voor inactiviteit bedragen jaarlijks zo’n 1,3 miljard euro en voor ziekten als gevolg van overgewicht circa 1,6 miljard euro. Voorkomen is beter dan genezen en daarom roepen de organisaties de politiek op tot meer aandacht voor preventieve maatregelen en het bevorderen van een actieve gezonde leefstijl. Onder andere door bepaalde preventieve behandelingen door de fysiotherapeut op te nemen in het basispakket, meer te investeren in het bevorderen van een actieve leefstijl en de samenwerking te bevorderen tussen zorgpartijen, buurtsportcoaches en sportprofessionals.

Naar integrale kindcentra met sport en cultuur

Veelzijdig leren bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan beter leren, het ontdekken van (sportieve) talenten en het omgaan met normen en waarden. Het is daarom belangrijk dat kinderen op en na school voldoende mogelijkheden hebben om te sporten. Sport en cultuur moeten daarom onderdeel worden van de integrale kindcentra. Daardoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om culturele en sportieve activiteiten aan te bieden. Een goede samenwerking begint met een sport- en beweegplan per school, en een investering in structurele samenwerking tussen scholen, sportclubs en de kinderopvang.

Naar een CJP Sportkaart

Veel jongeren tussen de twaalf en achttien jaar stoppen met sport, vaak omdat ze het niet meer leuk vinden of interesses krijgen voor andere dingen. Cultuur kent al jaren een succesvolle formule met de CJP Cultuurkaart. Met dit manifest vragen organisaties aan de politiek om daarop voort te borduren en een CJP Sportkaart te introduceren. Daarmee kunnen scholen met korting sportactiviteiten inkopen en kunnen jongeren met korting de sport beoefenen die ze leuk vinden en zo hun sportieve talenten ontdekken.

(*) De vier manifesten zijn aangeboden namens NOC*NSF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, GGD GHOR Nederland, Vereniging Sport en Gemeenten, Landelijke Huisartsen Vereniging, Kindcentra 2020, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Algemene Vereniging Schoolleiders, Jeugdcultuurfonds en Jeugdsportfonds, Cruyff Foundation, Jeugdzorg Nederland, Natuurmonumenten, CJP, Nationale Jeugdraad, Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, Vereniging Nederlandse Gemeenten, LandschappenNL.

Meer informatie over de Tweede Kamerverkiezingen en de aangeboden manifesten vind je op de website van NOC*NSF.

Eerdere berichten

  • juli 2020
  • juni 2020
  • mei 2020
  • april 2020
  • maart 2020
  • februari 2020