Naar de inhoud

Update financiële ondersteuning en compensatie

Afgelasting en uitstel van wandeltochten, Avond4daagsen en overige wandelactiviteiten brengt veel financiële schade met zich mee. Bij KWBN krijgen we dan ook veel vragen over mogelijke financiële compensatie. Op die vragen hebben we op dit moment nog maar heel beperkt antwoord. Neemt niet weg dat er wel noodmaatregelen en ontwikkelingen zijn, die op korte of langere termijn mogelijk uitkomst bieden:

 • Ondernemers en ZZP’ers in de wandelsport kunnen een beroep doen op de noodmaatregelen van het ministerie van Economische Zaken. Een actueel overzicht daarvan vind je op de website van de Kamer van Koophandel. Voor vragen heeft de KvK een apart Corona Loket, dat bereikbaar is via e-mail, telefoon en twitter. Heb je trainers of andere medewerkers in dienst? Dan kun je met vragen ook terecht bij Werkgevers in de Sport (WOS) en/of Netwerk in de Sport.
   
 • Eén van de noodmaatregelen van Economische Zaken is de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19’ (TOGS), een eenmalige uitkering van 4.000 euro. Op 27 maart werd bekend dat ook sportverenigingen en sportstichtingen van deze regeling gebruik kunnen maken. Een belangrijke voorwaarde is dat zij over een eigen vestiging/accommodatie beschikken. Binnen de wandelsport is dat niet heel erg gebruikelijk, maar lidorganisaties die er wel één hebben, vinden elders op kwbn.nl meer informatie over de TOGS.
 • NOC*NSF en sportbonden doen er alles aan om de schade voor de Nederlandse sport zoveel mogelijk te beperken. Hun inschatting is dat die schade tot aan de zomer 950 miljoen euro bedraagt. Op 18 maart deed NOC*NSF een oproep aan het Rijk en gemeenten om een noodfonds voor de sport in te stellen. Daarmee heeft de sportkoepel inmiddels zelf een begin gemaakt door uit eigen middelen 4 tot 5 miljoen euro opzij te zetten. NOC*NSF heeft het Rijk en andere partners gevraagd om mee te doen en verwacht dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de noodmaatregelen van de overheid.
   
 • Op lokaal niveau treffen gemeenten hun eigen noodmaatregelen. Wat betreft de sport gaat dat op dit moment hoofdzakelijk om het gebruik van sportaccommodaties. De meeste gemeenten kiezen ervoor om de huur daarvan gewoon te blijven innen, met de mogelijkheid van uitstel van betaling. Dit geldt ook voor OZB-heffingen en andere gemeentelijke belastingen. Op een later moment wordt gekeken waar en hoe gecompenseerd kan worden. Huur je een vaste accommodatie van de gemeente/sportbedrijf, ga dan na wat in jouw gemeente van toepassing is. Daarna adviseren we al onze lidorganisaties om bij de gemeente te checken of er ook lokale noodmaatregelen zijn/komen bij financiële problemen vanwege de afgelasting van sportevenementen of andere sportactiviteiten.
   
 • NOC*NSF, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het ministerie van VWS willen de impact van alle coronamaatregelen zo scherp mogelijk in beeld krijgen. Daarom laten zij het Mulier Instituut een onderzoek uitvoeren onder alle sportverenigingen in Nederland. KWBN vraagt al zijn lidorganisaties heel dringend om aan dit onderzoek mee te doen. Alleen zo kunnen we bepalen of en welke ondersteuning gewenst is. Het onderzoek loopt van 3 t/m 9 april, dus enige haast is geboden. Voorzitters en secretarissen ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor het onderzoek, maar je kunt ook direct meedoen via deze link.


Meer informatie
FAQ Coronavirus en wandelen
Nieuwsberichten coronavirus april
Nieuwsberichten coronavirus maart

Eerdere berichten

 • mei 2020
 • april 2020
 • maart 2020
 • februari 2020
 • januari 2020
 • december 2019