Naar de inhoud

Verenigingsondersteuning nieuwe stijl

KWBN krijgt op 1 januari 2019 een nieuw besturingsmodel en daarmee verandert ook de manier waarop we onze lidorganisaties ondersteunen. De huidige regiobesturen verdwijnen, maar we blijven je dicht bij huis adviseren en van onze producten en diensten voorzien. Hoe we dat gaan doen, lees je hieronder.

Onze bijna 1.070 lidorganisaties vormen een krachtige infrastructuur voor het Nederlandse wandelen. Jaarlijks bedienen zij ruim één miljoen wandelaars met prachtige wandelevenementen en andere wandelactiviteiten. Dat willen we zo houden en het liefst nog verder versterken. Daarom ondersteunen we onze lidorganisaties al decennialang met informatie, advies en relevante producten en diensten. Dat doen we deels vanuit het bondsbureau en deels met KWBN-vrijwilligers in onze zes regio’s. We doen dat vaak goed, maar we denken dat het nog beter kan. Daarom introduceren we per 1 januari 2019 een nieuwe structuur én werkwijze voor onze Verenigingsondersteuning.

Wat gaat er veranderen?

Nieuwe organisatiestructuur
In 2019 zijn de regiobesturen verdwenen (*) en hebben we nog maar één uitvoeringsorganisatie voor al onze verenigingsondersteuning. KWBN-vrijwilligers en bondsmedewerkers werken dan eendrachtig samen binnen acht landelijke teams. Elk team heeft een eigen aandachtsgebied met bijbehorende vrijwilligersfunctie(s). Daarbij kun je denken aan het onderhouden van de relaties met onze lidorganisaties (accountmanagers) of de kwaliteit van onze wandelevenementen (kwaliteitsadviseurs). Het team is de thuisbasis van elke KWBN-vrijwilliger, maar hij of zij blijft zijn werkzaamheden uitvoeren in het land. We blijven je dus dicht bij huis met raad en daad terzijde staan.

Meer landelijke afstemming en samenhang
Elk team maakt jaarlijks een eigen activiteitenplan en komt regelmatig bijeen om werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Zo bundelen we per aandachtsgebied alle beschikbare ervaring, kennis en kunde en zorgen we ervoor dat onze dienstverlening in het hele land aan dezelfde normen en voorwaarden voldoet.

Meer tijd, capaciteit en focus
Tijd die onze vrijwilligers nu nog aan bestuursactiviteiten besteden, komt vrij voor de uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast introduceren we een aantal nieuwe vrijwilligersfuncties. Voor een deel levert dat extra uitvoeringscapaciteit op, maar zo zorgen we ook dat al onze vrijwilligers zich beter op hun specifieke functie en taken kunnen concentreren.

Vraaggericht werken
We willen dat ons beleid (**), onze producten en diensten zo nauw mogelijk aansluiten op de wensen en behoeften van onze lidorganisaties. Daarom gaan we nadrukkelijk vraaggericht werken. Een voorwaarde daarbij is dat we onze lidorganisaties door en door kennen en zij ons. In de nieuwe situatie investeren we daarom extra in persoonlijk contact en kleinschalige bijeenkomsten. De signalen die we op die manier ophalen, gaan we beter vastleggen en gebruiken voor de ontwikkeling van producten en diensten op maat. Met de bijeenkomsten stimuleren we bovendien dat je meer informatie, kennis en inspiratie met andere lidorganisaties kunt uitwisselen.

Vertrouwde én nieuwe gezichten
De KWBN-vrijwilligers waarop je vanaf 2019 een beroep kunt doen, zijn voor een deel dezelfde mensen waarmee je nu al contact hebt. Sommige behouden hun functie, sommige stappen over naar een andere of helemaal nieuwe functie, een enkeling stopt. Waar we nog mensen missen, gaan we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Begin 2019 weet je precies op wie je voor welke dienstverlening een beroep kunt doen.
 

(*) Dat de regiobesturen verdwijnen, heeft te maken met de invoering van een nieuw besturingsmodel voor de vereniging KWBN. Meer daarover lees je in het artikel Nieuw besturingsmodel KWBN per 1 januari 2019.

(**) In de nieuwe situatie zijn er geen regiovergaderingen meer, maar lidorganisaties houden direct invloed op het KWBN-beleid. Dat gebeurt op drie manieren:
- via de persoonlijke contacten en bijeenkomsten in het kader van Verenigingsondersteuning;
- via beleidsbijeenkomsten in het kader van de strategische beleidscyclus van KWBN;
- via de vertegenwoordiging van lidorganisaties met 12 zetels in de Ledenraad.

Eerdere berichten

  • februari 2021
  • december 2020
  • november 2020
  • oktober 2020
  • september 2020
  • augustus 2020