Naar de inhoud

Vertrouwenscontactpersoon KWBN

Onder leiding van oud-minister Klaas de Vries is op dinsdag 16 mei een landelijk onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport van start gegaan. Gezien alle media-aandacht voor dit onderwerp, vestigen we jullie aandacht graag weer even op het feit dat KWBN beschikt over een eigen vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon van KWBN is Leonie Vink. Gelukkig heeft zij nog nooit een melding van seksuele intimidatie of misbruik gehad, maar dat wil niet zeggen dat het in de wandelsport niet voorkomt. De ervaring leert dat mensen die het overkomt er nauwelijks over praten en er nog minder vaak aangifte van doen. Dat zou wel moeten, want slachtoffers verdienen zorgvuldige opvang. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om herhaling te voorkomen. In die zin valt te hopen dat het landelijke onderzoek tot meer openheid leidt. 

Voor wie?

Leonie is er voor alle leden, vrijwilligers en medewerkers van KWBN. Je kunt bij haar terecht als je zelf slachtoffer bent van seksuele intimidatie of misbruik, maar ook in het geval van geweld, agressie, pesten of discriminatie. Leonie gaat vertrouwelijk met je persoonlijke verhaal om. Ze luistert, helpt bij het zoeken naar oplossingen of verwijst je door naar deskundige hulp. Je hebt zelf de regie; Leonie zal nooit iets doen zonder dat je daar toestemming voor geeft.
Misschien ben je zelf geen slachtoffer van ongewenst gedrag, maar heb je er wel vragen over. Gewoon in het algemeen, omdat je het als vereniging of trainer wilt voorkomen (preventief beleid) of omdat je vermoedt dat het in jouw wandelomgeving speelt, maar niet weet hoe je daarmee om moet gaan. Ook in al dit soort gevallen kun je bij Leonie terecht.  

Meer over ongewenst gedrag, het werk en de bereikbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon.  

Meewerken aan het landelijke onderzoek

Meer weten over het landelijke onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport? Daarvoor beschikt de onderzoekscommisie over een eigen website.  

De commissie onderzoekt niet aleen de aard en de omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport, maar ook mogelijkheden om dit te voorkomen of aan te pakken. Daarom vraagt zij iedereen die daarmee te maken heeft (gehad) zich te melden via reactie@simonderzoeksport.nl. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Eerdere berichten

  • september 2021
  • augustus 2021
  • juli 2021
  • juni 2021
  • mei 2021
  • april 2021