Naar de inhoud

Voordelige overeenkomst met Natuurmonumenten

Lopen de routes van jouw wandelevenement over terrein van Natuurmonumenten? Dan betaal je in 2019 tot een maximum van 2.000 deelnemers geen kosten meer voor gebruik van het natuurgebied. Bovendien wordt het makkelijker om bij Natuurmonumenten toestemming aan te vragen. Eén en ander is het resultaat van een samenwerking die KWBN en Natuurmonumenten voor het komende jaar zijn aangegaan.

Voor wandelevenementen die (gedeeltelijk) plaatsvinden in een natuurgebied van Natuurmonumenten, moet je vooraf verplicht toestemming aanvragen. Voor gebruik van de natuur vraagt Natuurmonumenten meestal een financiële bijdrage in de vorm van toestemmingskosten. Dit heeft alles te maken met het toelatingsbeleid van Natuurmonumenten.

Als KWBN hebben we alle begrip voor dit beleid. Dit neemt niet weg dat veel lidorganisaties de bijdrage aan Natuurmonumenten als een fikse kostenpost ervaren. Bovendien brengt de kostenverrekening administratieve lasten met zich mee, zowel voor onze lidorganisaties, als voor de terreinbeheerders van Natuurmonumenten. Voor deze knelpunten hebben KWBN en Natuurmonumenten gezamenlijk oplossingen gezocht. Het resultaat is een samenwerkingsovereenkomst, waarin voor 2019 de volgende afspraken zijn vastgelegd.

Hoofdpunten overeenkomst

 • Voor wandelevenementen met maximaal 2.000 deelnemers voldoet KWBN voor zijn lidorganisaties in één keer de toestemmingskosten. Dit doen we deels in geld; deels in de vorm van een mediapakket (promotionele aandacht voor de activiteiten van Natuurmonumenten via de kanalen van Wandel.nl).
   
 • Natuurmonumenten ontwikkelt een nieuwe landelijke procedure voor toestemmingsaanvragen van KWBN-lidorganisaties. Voor wandelevenementen met 2.000 of minder deelnemers worden daarbij geen toestemmingskosten in rekening gebracht. Voor wandelevenementen met méér deelnemers maakt de betreffende lidorganisatie met Natuurmonumenten een ‘Op-maat-afspraak’.
   
 • De overeenkomst geldt uitsluitend voor wandelevenementen van KWBN-lidorganisaties. Controle vindt plaats op basis van het bondsnummer van de betreffende lidorganisatie.
   
 • Natuurmonumenten registreert het aantal toestemmingsaanvragen én – met behulp van de betreffende lidorganisatie - het daadwerkelijke aantal deelnemers per evenement.
   
 • De overeenkomst heeft alleen betrekking op toestemmingskosten en niet op eventuele éxtra kosten die Natuurmonumenten voor een wandelevenement maakt. Van extra kosten is o.a. sprake als een lidorganisatie extra toezicht of ondersteuning van Natuurmonumenten verlangt, als materialen of afval worden achter gelaten, of als er schade is toegebracht aan de natuur of eigendommen van de terreinbeheerder. Extra kosten worden rechtstreeks bij de betreffende lidorganisatie in rekening gebracht (dus niet bij KWBN).
   
 • De overeenkomst geldt voor 2019; in het najaar evalueren KWBN en Natuurmonumenten of de samenwerking in 2020 wordt voortgezet.

Meer informatie

Wil je exact weten hoe je in 2019 toestemming kunt aanvragen en welke regels er gelden in de natuurgebieden van Natuurmonumenten? Een complete beschrijving vind je samen met de algemene voorwaarden van Natuurmonumenten in dit document.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je daarvoor terecht bij de servicedesk van KWBN: info@kwbn.nl, 024-3655575 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur / vrijdag tot 13.00 uur). 

Eerdere berichten

 • oktober 2019
 • september 2019
 • augustus 2019
 • juli 2019
 • juni 2019
 • mei 2019
 • OAD
  Nederlandse Loterij