Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Vraag een tegemoetkoming voor je vaste lasten aan

Ben je een wandelorganisatie zonder winstoogmerk? En heb je vanwege de coronacrisis 20% of meer omzetverlies geleden? Dan kom je in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Amateursportorganisaties COVID-19 II (TASO). Voor een tegemoetkoming kun je tot en met zondag 11 oktober een aanvraag indienen. Het is dus belangrijk dat je snel handelt.

44,5 miljoen voor de TASO-regeling

De TASO-regeling helpt je bij het betalen van je vaste, doorlopende lasten. Denk hierbij aan kosten voor gas, water, elektriciteit, belastingen, heffingen, (bonds)contributies, hypotheek, verzekeringen, leningen, onderhoud en personele lasten. Let op: de TASO-regeling geldt niet voor huurlasten!

Minimaal 20% omzetverlies

Je kunt een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen voor één en/of twee perioden:
Periode 1: van 1 maart tot en met 31 mei 2020
Periode 2: van 1 juni tot en met 31 augustus 2020

Voorwaarde is dat je in de betreffende periode minimaal 20% omzetverlies hebt geleden ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het verlies moet een gevolg zijn van de coronamaatregelen, zoals de afgelasting van wandeltochten en overige wandelactiviteiten. Hierdoor heb je waarschijnlijk inkomsten gemist, zoals contributies en inschrijfgelden, sponsorbijdragen, subsidies en/of geplande verkoop.

Hoogte tegemoetkoming

De TASO onderscheidt twee categorieën organisatie. In beide gevallen is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de vaste lasten die je in een periode had.

Categorie A.  Amateursportorganisatie met doorlopende lasten van meer dan € 500 en minder
dan € 4.000 in een periode:

Doorlopende lasten per periode

Tegemoetkoming

 € 501 t/m € 1.500

 € 1.500

 € 1.501 t/m € 2.500

 € 2.500

 € 2.501 t/m € 3.999

 € 3.500

 

Categorie B.  Amateursportorganisatie met een sportaccommodatie in eigendom en doorlopende lasten van ten minste € 8.000 in een periode, ná aftrek van een ontvangen tegemoetkoming op grond van de TOGS of TVL.

Doorlopende lasten per periode

Tegemoetkoming

 € 8.000 t/m € 13.999

 € 4.000

 € 14.000 t/m € 19.999

 € 5.000

 € 20.000 en hoger

 € 6.000

 

Voor de TASO is een totaalbedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. Wordt er meer aangevraagd, dan wordt er geloot. Alle aanvragen worden gelijk behandeld, dus voor de loting maakt het niet uit op welk moment je je aanvraag indient. Let op: de uiterste aanvraagdatum is zondag 11 oktober!

Meer informatie en aanvragen

Denk je voor een TASO-vergoeding in aanmerking te komen? Dan kun je voor alle specifieke voorwaarden, nadere toelichting en het online aanvraagformulier terecht op de website van het ministerie van VWS.  

Direct naar de website van VWS

Let op: in het online aanvraagformulier moet je aangeven welke sport op jouw aanvraag van toepassing is. In het sportkeuzemenu ontbreekt ‘Wandelsport’. Uiteraard hebben wij het ministerie dringend verzocht om onze sport alsnog toe te voegen, maar dat kan even duren. Tot het zover is, kun je voor je aanvraag een andere tak van sport invullen, bijvoorbeeld Atletiek. Dit heeft verder geen enkele invloed op de beoordeling van je aanvraag.

Heb je nog vragen over de TASO-regeling? Dan kun je direct met het ministerie contact opnemen via taso@minvws.nl of 070-3405566 (optie 1 en daarna optie 5).