Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Collectieve verzekeringen KWbN

KWbN heeft voor lidorganisaties twee collectieve verzekeringen afgesloten. Op deze pagina vind je meer informatie over deze verzekeringen, de polisnummers en wat je in geval van schade of een ongeval moet doen.

Header | Organisatielid kwbn

KWbN heeft voor aangesloten lidorganisaties twee collectieve verzekeringen afgesloten, te weten:

1. Collectieve ongevallenverzekering - polisnummer 95713911
2. Collectieve aansprakelijkheidsverzekering -
polisnummer DL278407 

Deze verzekeringen zijn afgesloten voor de bij ons aangesloten organisaties en hun bestuurders resp. de vrijwilligers die voor hen tijdens een Avond4daagse en/of wandeltocht actief zijn.

Deelnemers alleen bij nalatigheid

Deelnemers aan een Avond4daagse of wandeltocht zijn in principe niet verzekerd via de collectieve ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering van KWbN. Zij nemen deel op eigen risico. Mocht er iets mis gaan, dan geldt in eerste instantie de eigen WA-verzekering van de betrokken deelnemer. 

Is het echter zo dat een deelnemer iets is overkomen door nalatigheid van de organisatie, dan kan een beroep worden gedaan op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van KWbN. Op dat moment zijn voor het melden van een schade/ongeval gegevens nodig van de betrokkene(n) en over de toedracht van de situatie, eventueel met een verklaring van een (huis)arts of iets dergelijks.

Schade of ongeval melden

Bij schade moet je contact opnemen met Meijers Assurantien bv, afdeling Schade, telefoonnummer 020-64 20 524, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden. 

Om de schade aan te melden moet je een schadeaangifteformulier invullen. Je kunt dit formulier onderaan deze pagina downloaden. Het formulier moet altijd worden ondertekend door de secretaris of één van de andere bestuursleden van jouw vereniging/stichting. 

Het volledig ingevulde en ondertekende schadeformulier kun je sturen naar:
Meijers Assurantiën bv,
t.a.v. afdeling Schade,
Postbus 707
1180 AS Amstelveen
of per e-mail naar schade@meijers.nl.

Voor een schademelding op een ongevallenverzekering geldt het volgende:
- In geval van overlijden moet je hiervan binnen 48 uur telefonisch aangifte doen bij Meijers Assurantien bv;
- Bij kans op blijvende invaliditeit moet je hiervan binnen 8 dagen na het ongeval schriftelijk melding doen bij Meijers Assurantiën bv.

Algemene vragen

Algemene vragen over de polis lopen via het e-mailadres r.vancalster@meijers.nl.

Of stel je vraag telefonisch via Raymond van Calster, Desiree Bernardi of Dave Mulder. Zij zijn telefonisch op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020-64 20 524. Voor calamiteiten is Meyers 24 uur per dag op dit nummer bereikbaar.

Documenten downloaden