Naar de inhoud
 

Missie, visie, beleid

Missie

Wij laten wandelaars optimaal genieten en behartigen hun belangen. Samen met wandelaanbieders en partners faciliteren wij hen met producten, diensten en kennis.

Visie

Wandelen draagt bij aan een gezonde en actieve leefstijl en is onmisbaar in een vitale samenleving. Door zijn laagdrempeligheid en veelzijdigheid is wandelen geschikt voor iedereen. Wandelen brengt je verder!

Kernwaarden

  • Wij zijn ondernemend met onze kennis van de wandelaar en de wandelomgeving en investeren opbrengsten blijvend in de verdere ontwikkeling van het wandelen.
  • Wij lopen voorop en zijn innovatief, zodat we snel kunnen inspelen op veranderende wensen en behoeften van wandelaars.
  • Wij benutten kansen door ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk bij aangesloten organisaties en wandelaars landen.
  • Wij zijn verbindend richting leden, klanten, partners en overige organisaties en bedrijven.
  • Wij zijn serviceverlenend voor aangesloten organisaties en wandelaars.
  • Wij zijn slagvaardig, mede dankzij een slanke organisatiestructuur.

Jaarplan 2018

Zowel landelijk als regionaal vertalen we de hoofdlijnen van ons beleid elk jaar in concrete doelstellingen en te behalen resultaten. Onderstaand vind je ons jaarplan voor het jaar 2018. 

KWBN Jaarplan 2018


Jaarverslag 2017

Benieuwd naar onze activiteiten en resultaten in 2017? Onderstaand vind je ons publieksjaarverslag 2017.

KWBN Jaarverslag 2017 (4MB)

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij