Naar de inhoud
 

Ben Bloemink

 

Vertegenwoordiger namens

Lidorganisaties regio Noord

Woonplaats

Bitgum

Geboortedatum

02-03-1950

Organisaties

Wsv Friese Lange Afstands Lopers (FLAL), wsv Willen is Kunnen en Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse.

Werkervaring

Pastor, directeur-bestuurder van een Stichting Gezinsverzorging, docent ethiek, studentendecaan, hoofd Internationalisering en directeur Facilitaire Dienst van een grote hogeschool, voorzitter Ontwikkelingssamenwerking Universiteiten en Hogescholen.

Bestuurs-/vrijwilligerswerk  

Vooral bestuurlijk, maar ook uitvoerend actief (geweest) op gebied van kerkelijk werk, studentenhuisvesting, arbeidsbemiddeling, jeugd- en jongerenwerk, vluchtelingenwerk, sportverenigingen, gemeenschapscentrum en dorpsbelang. Ledenadministrateur van de FLAL en sinds 2019 actief als KWBN-tochtcoördinator voor de provincie Friesland.

Motivatie

Ik ervaar georganiseerd wandelen als zinvol én noodzakelijk. Zinvol, omdat het behalve fysiek en mentaal ook sociaal heel gezond is en bijdraagt aan de gemeenschapszin binnen onze samenleving. Noodzakelijk, omdat verenigingsverband zorgt voor structuur, faciliteiten, continuïteit, innovatie en binding. Ik vind het belangrijk om dat alles op lokaal, regionaal en landelijk niveau in stand te houden en te versterken. Mijns inziens kan dat alleen met een goed inhoudelijk contact tussen lidorganisaties en KWBN. Ik vind het dan ook een gemis dat de lidorganisaties in de regio Noord niet vertegenwoordigd zijn in de KWBN Ledenraad. Graag stel ik me namens hen beschikbaar voor één van de twee beschikbare zetels.  

Waarom op mij stemmen?

Ik heb mijn hele leven gewerkt en gebouwd vanuit een visie, structurerend en faciliterend, mens- en samenlevingsgericht. Ook als Ledenraadslid zal ik de verbinding zoeken. Door te luisteren, maar ook door concreet te benoemen en onderbouwen wat goed is, wat anders kan en waarom. Daarbij verwacht ik van alle betrokken partijen een open en constructieve houding en de bereidheid om van elkaar te leren, zodat we tot zo breed mogelijk gedragen resultaten kunnen komen.