Naar de inhoud
 

Platform landelijke organisaties

KWBN merkt een aantal lidorganisaties aan als landelijke organisatie. Deze organisaties zijn verenigd in een eigen platform, met als doel hun specifieke belangen te behartigen en te bevorderen. Het platform fungeert voor de directeur-bestuurder als klankbord voor het strategisch beleid. Daarnaast kiezen de platformleden uit hun midden 3 vertegenwoordigers voor de Ledenraad van KWBN.

De directeur-bestuurder van KWBN bepaalt of een lidorganisatie als landelijke organisatie wordt aangemerkt. Hij doet dit op eigen initiatief óf op verzoek van de betreffende lidorganisatie.

Criteria landelijke organisatie

Een landelijke organisatie moet internationaal, landelijk en/of voor meerdere geografische regio’s representatief zijn. Dat kan blijken als de organisatie voldoet aan één of meer van de volgende criteria.

De organisatie:

  • is representatief voor de wandelsport op wereldniveau en/of zelfstandig aangesloten bij, danwel erkend door een internationale organisatie;
  • geniet landelijke bekendheid en heeft landelijke uitstraling;
  • organiseert jaarlijks één of meer wandelevenementen waaraan per evenement meer dan 3.000 deelnemers meedoen, waarvan minimaal 50% van de deelnemers uit meer dan drie geografische regio's afkomstig is;
  • heeft een ledenbestand, waarbij minimaal 50% van haar leden uit drie of meer geografische regio’s afkomstig is en dat in totaal minimaal 2.000 leden en/of donateurs en/of aangesloten lidorganisaties kent;
  • organiseert wandelevenementen in drie of meer geografische regio’s;
  • organiseert een wandelevenement waarbij minimaal 15% van het totaal aantal deelnemers uit het buitenland komt;
  • organiseert een groot wandelevenement, waaraan meer dan 10.000 deelnemers meedoen;
  • ondersteunt het wandelen, of wandelfaciliteiten en heeft een landelijk dekkende infrastructuur voor het bevorderen van het wandelen en/of het behartigen van wandelbelangen.

Huidige landelijke organisaties

Op dit moment merkt KWBN de volgende lidorganisaties aan als landelijke organisatie:


Wil jouw organisatie ook worden aangemerkt als landelijke organisatie? Neem dan contact op met Roel de Krijger, onze manager Ledenservice: r.dekrijger@kwbn.nl, 024-3655587.