Naar de inhoud
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het actieve toezicht op het bestuur, de algemene en de financiële zaken van KWBN. Voor de directeur-bestuurder heeft de raad zowel een controlerende, als een adviserende functie. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit zes leden, die op 21 november 2018 zijn benoemd door de KWBN Ledenraad.

 

Jan Rijpstra

Jan Rijpstra (1955) is voor KWBN een goede bekende,
want vanaf 2016 was hij voorzitter van ons transitiebestuur.
Hij heeft een schat aan politieke en bestuurlijke ervaring,
onder meer als Tweede Kamerlid, burgemeester (momenteel
in Noordwijk) en als voorzitter van verschillende sportorganisaties.
Om voor KWBN de kwaliteit en de continuïteit te garanderen,
is Jan gevraagd om nog een jaar door te gaan als voorzitter
van de nieuwe Raad van Toezicht.

 

Loek Habraken

Loek Habraken (1953) is binnen KWBN bekend als voorzitter 
van het Platform Individuele Leden. In die functie draagt hij
al geruime tijd bij aan beleid en praktijk van onze organisatie.
Loek is opgeleid aan de KMA en bouwde daarna een imposante
loopbaan op bij de Koninklijke Landmacht en het ministerie van
Defensie. Naast zijn uitzending naar Bosnië was hij onder meer
directeur van het Veteraneninstituut en adviseur voor het
departement van Defensie. Van 2010 tot 2016 bekleedde Loek
bij VNO-NCW de functie van coördinator van het Platform
Defensie-Bedrijfsleven.

 

Eugène Kuipers

Met Eugène Kuipers (1973) heeft KWBN de gewenste kennis
en ervaring op het gebied van productontwikkeling en moderne
vormen van marketing en communicatie in huis gehaald.
Eugène is econoom en heeft al een succesvolle carrière als
ondernemer, projectmanager en adviseur achter de rug.
Hij was onder meer oprichter van het internetbedrijf Media
Nieuwe Stijl en van de Dutch Learning Company. Met dat
laatste bedrijf ontwikkelde hij binnen drie jaar tijd de grootste
EHBO-cursus van Nederland (IedereenEHBO.nl). Op dit moment
leidt Eugène een vroege IT-start up.

 

Jantinus Meints

Jantinus Meints (1958) was jarenlang voorzitter van de financiële
commissie van KWBN en in 2018 tijdelijk penningmeester binnen
het KWBN-bestuur. Hij is opgeleid als register auditor en werkzaam
bij EY. Bij dat bedrijf werkte hij zich van assistent-account op tot
oprichter/manager van teams van internationale specialisten.
Jantinus is een enthousiast lange afstandswandelaar.

Barbera Schoemaker

Barbera Schoemaker (1960) was vanaf 2013 voorzitter van
KNBLO-NL en vanaf 2015 vice-voorzitter van KWBN. Barbera
studeerde fysiotherapie en bewegingswetenschappen.
Zij werkte als mededirecteur van een bureau voor bewegings-
adviezen en als eigenaar van een praktijk voor fysiotherapie.
In 1992 stapte ze over naar Pim Mulier, een organisatie voor
gezondheidsmanagement, die ze als programmamanager en
directeur hielp ontwikkelen. Sinds 2013 is Barbera weer
zelfstandig ondernemer en adviseur.

 

Jacques Sluysmans

Jacques Sluysmans (1975) is werkzaam als advocaat bij de Hoge
Raad en als hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Na zijn studie
in Leiden werkte hij in de advocatuur; tegenwoordig als mede-
vennoot van Van der Feltz advocaten in Den Haag. Saillant detail:
Jacques heeft in Nederland het enige artikel over wandelrecht op
zijn naam. In zijn vrije tijd is Jacques een enthousiast wandelaar,
nu enigszins getemperd door drie jonge kinderen.

  • OAD
    Nederlandse Loterij