Naar de inhoud
 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het actieve toezicht op het bestuur, de algemene en de financiële zaken van KWBN. Voor de directeur-bestuurder heeft de raad zowel een controlerende, als een adviserende functie. Op dit moment bestaat de Raad van Toezicht uit vijf leden, benoemd door de KWBN Ledenraad. De leden van de Raad ontvangen een vrijwilligersvergoeding.

 

Loek Habraken

Loek Habraken (1953) is sinds 1 januari 2020 de voorzitter van
de Raad van Toezicht. Hij draagt al lange tijd bij aan beleid en
praktijk van onze organisatie; van 2008-2018 als voorzitter van
het Platform Individuele Leden en sinds november 2018 als lid
van de Raad van Toezicht. Loek is opgeleid aan de KMA en
bouwde daarna een imposante loopbaan op bij de Koninklijke
Landmacht en het ministerie van Defensie. Naast zijn uitzending
naar Bosnië was hij onder meer directeur van het Veteraneninstituut
en adviseur voor het departement van Defensie. Van 2010 tot 2016
bekleedde Loek bij VNO-NCW de functie van coördinator van het
Platform Defensie-Bedrijfsleven.

Carmen de Jonge (1965) is sinds 20 oktober 2021 lid van de Raad van
Toezicht. Van 2009 tot 2020 was zij werkzaam als directeur-bestuurder
van Wissenraet Van Spaendonck BV en lid van de algemene directie van
Van Spaendonckgroep. In die functie begeleidde zij onder meer
verenigingen en stichtingen bij het bepalen van meerjarenbeleid,
strategische belangenbehartiging en samenwerking. Inmiddels is
Carmen zelfstandig consultant en actief als voorzitter van de
Nederlandse Vereniging van Audicienbedrijven (NVAB), lid van de Raad
van Toezicht van UW én van de Onderwijsgroep Tilburg. Ze wandelt
recreatief en is daarnaast betrokken bij de cultuurwereld.

Dorien van der Meer

Dorien van der Meer (1971) is sinds 8 oktober 2020 lid van de Raad
van Toezicht. Na een studie Gezondheidswetenschappen ontwikkelde
zij zich tot een allround-manager bij verschillende zorg- en welzijns-
instellingen. Op dit moment werkt Dorien als programmaregisseur voor
De Gezondste Regio, een samenwerkingsverband van overheid,
ondernemers en maatschappelijke organisaties op bestuurlijk niveau
in de Achterhoek. Naast haar werk deed Dorien in de zorg ervaring op als
bestuurder en toezichthouder. In haar vrije tijd is zij een fervent wandelliefhebber.

 

Jantinus Meints

Jantinus Meints (1958) is sinds 21 november 2018 lid van de
Raad van Toezicht. Hij was jarenlang voorzitter van de financiële
commissie van KWBN en in 2018 tijdelijk penningmeester binnen
het KWBN-bestuur. Hij is opgeleid als register auditor en werkzaam
bij EY. Bij dat bedrijf werkte hij zich van assistent-accountant op tot
oprichter/manager van teams van internationale specialisten.
Jantinus is een enthousiast lange afstandswandelaar.

 

Jacques Sluysmans

Jacques Sluysmans (1975) is sinds 21 november 2018 lid van de
Raad van Toezicht. Hij is werkzaam als advocaat bij de Hoge
Raad en als hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Na zijn studie
in Leiden werkte hij in de advocatuur; tegenwoordig als mede-
vennoot van Van der Feltz advocaten in Den Haag. Saillant detail:
Jacques heeft in Nederland het enige artikel over wandelrecht op
zijn naam. In zijn vrije tijd is Jacques een enthousiast wandelaar,
nu enigszins getemperd door drie jonge kinderen.