Naar de inhoud
 

De programma's van KWBN

KWBN zet zich breed in voor het wandelen in Nederland en daarmee voor alle wandelaars en aangesloten wandelaanbieders. Onderstaand vindt u een overzicht van onze hoofdactiviteiten en indien van toepassing de programma’s waarbinnen die plaatsvinden.

Belangenbehartiging

KWBN behartigt de belangen van het Nederlandse wandelen richting politiek, overheden, terreineigenaren, NOC*NSF en andere (belangen)organisaties. Onderwerpen variëren van het versoepelen van lokale vergunningseisen voor wandelevenementen tot de opname van wandelen in landelijke en provinciale sportstimuleringsprojecten. Landelijk participeren we in het Actieplan Buitensport; regionaal sluiten we aan bij provinciaal sportbeleid of bij coalities van landschapsbeheerders en recreatiepartners die bewegen in het groen willen stimuleren. Internationaal dragen we ons steentje bij via de IML Walking Association.

Evenementen

KWBN ondersteunt aangesloten wandelaanbieders bij de organisatie, kwaliteitsverbetering en promotie van wandelevenementen. Jaarlijks gaat het daarbij om 1.500 evenementen, waaraan ruim 300.000 unieke wandelaars meedoen. Al deze evenementen zijn te vinden in de wandelagenda op wandel.nl. Daarnaast is er het programma Avond4daagse, met jaarlijks zo’n 500 lokale avond4daagsen voor ruim 500.000 basisscholieren. Zowel deelnemers als organisatoren kunnen voor meer informatie terecht op avond4daagse.nl.

Training en -begeleiding

FitStap is ons nieuwe en unieke beweegprogramma. Met FitStap voelen deelnemers zich in twaalf weken (weer) fit en vitaal. Daarbij is niet alleen voldoende beweging belangrijk. Binnen het programma is er, naast wandeltrainingen, ook aandacht voor gezonde voeding, mental coaching en cognitieve fitness. FitStap werkt zo aan een gezonde geest in een vitaal lichaam. Naast een wekelijke groepstraining kunnen deelnemers twee trainingen zelf inplannen. Handig voor mensen met een drukke agenda. Tijdens het programma krijgen zij ook ondersteuning via een gratis app. Deelnemers lezen meer over het programma op www.fitstap.nl.
Het programma mag alleen door gecertificeerde trainers (we noemen ze liever 'coaches') aangeboden worden. Dit om de kwaliteit van FitStap te bewaken. Er zijn immers nogal wat vaardigheden nodig om de deelnemers op een goede manier te begeleiden. Daarom biedt KWBN een specifieke opleiding aan. Potentiële coaches lezen hier er alles over de FitStap coach-opleiding.

WandelFit is hét platform voor wandelactiviteiten onder (professionele) begeleiding. Op www.wandelfit.nl vind je alle activiteiten op het gebied van begeleid wandelen in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan lokale wandelprogramma’s met verschillende trainingsdoelen, zoals in beweging blijven, gewichtsverlies, verbeteren van conditie, een goede wandeltechniek of de voorbereiding op een wandelevenement. De activiteiten worden aangeboden door een door KWBN erkende wandeltrainer of –begeleider. KWBN ondersteunt bij de ontwikkeling, organisatie en promotie van diverse programma’s en zorgt voor gerichte (bij)scholing van wandeltrainers. Aanbieders, deelnemers en bedrijven (voor bedrijfssport) kunnen voor meer informatie terecht op wandelfit.nl.

Met Via Vierdaagse beschikt KWBN ook over een eigen trainings- en begeleidingsprogramma. Daarmee zorgen we er elk jaar voor dat 1.500 wandeldebutanten zich op verantwoorde wijze voorbereiden op het uitlopen van de Vierdaagse Nijmegen, het grootste meerdaagse wandelevenement ter wereld. Voor meer informatie zie viavierdaagse.nl.

Wandelpaden en –routes

KWBN beheert en onderhoudt veertig recreatieve wandelpaden en –routes, sommige met een speciaal thema. De paden en routes staan uitgebreid beschreven in bijbehorende wandelgidsen, die bij KWBN en/of andere verkooppunten grotendeels nog verkrijgbaar zijn. Voor meer informatie zie wandel.nl.

Kennis, informatie en opleiding

KWBN fungeert als kenniscentrum en vraagbaak voor iedereen die ‘iets’ met wandelen wil. We zijn verantwoordelijk voor de opleiding van wandeltrainers en –begeleiders en organiseren cursussen en informatiebijeenkomsten voor het bestuurlijk en organisatorisch kader van onze lidorganisaties. Daarnaast informeren wij al onze doelgroepen via de media, ons magazine wandel.nl, onze websites, nieuwsbrieven en social media.