Naar de inhoud
 

Officiële documenten – audits

De opleidingen van KWBN onderscheiden zich van alle andere wandelopleidingen omdat ze als enige erkend zijn door NOC*NSF. Dat betekent dat regelmatig wordt gecontroleerd of onze opleidingen nog steeds voldoen aan de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). De erkenning door NOC*NSF is het nationale kwaliteitsstempel waar we trots op zijn.

Om inzicht te geven in de audit (controle), publiceren we alle auditdocumenten. We adviseren met name de Proeven van Bekwaamheid (voorheen examen) door te lezen voordat je examen doet. Je bent dan op de hoogte van de competenties waarnaar wordt gekeken.

Het kwalificatieprofiel per opleiding geeft een beschrijving van de deelnemer.
Het toetsplan en het toetsreglement omschrijven de wijze van toetsen (Proeven van Bekwaamheid).

Alle documenten worden op dit moment herschreven naar de nieuwste kwalificatiestructuur (gestart in 2017). Om deze reden is bij onderstaande documenten de ‘oude’ naamgeving  nog van toepassing. Tussen haakjes staat de nieuwe omschrijving.

Algemeen
Toetsreglement KWBN

Wandeltrainer 1
Toetsplan Wandeltrainer 1
Kwalificatieprofiel wandeltrainer 1
Proeve van bekwaamheid 1.1 assisteren bij wandelsportactiviteiten
Proeve van bekwaamheid 1.2 zorgen voor maatregelen bij wandelsportactiviteiten

Wandeltrainer 2
Toetsplan Wandeltrainer 2
Kwalificatieprofiel Wandeltrainer 2
Proeve van bekwaamheid 2.1 Geven van trainingen
Proeve van bekwaamheid 2.3 Assisteren bij activiteiten
(Proeve 2.2 is niet van toepassing)

Allround Wandelinstructeur 3 (straks vervangen door Wandeltrainer 3)
Toetsplan Wandeltrainer 3
Kwalificatieprofiel Wandeltrainer 3
Proeve van bekwaamheid 3.1 geven van trainingen (portfolio)
Proeve van bekwaamheid 3.1 geven van trainingen (praktijk)
Proeve van bekwaamheid 3.3 organiseren van activiteit (portfolio)
Proeve van bekwaamheid 3.4 aansturen van kader (portfolio)
(Proeve 3.2 is niet van toepassing)

Wandeltrainer 4
In ontwikkeling

Praktijkbegeleider
De praktijkbegeleider begeleidt trainers op niveau 2 en 3.
Informatie Praktijkbegeleider
Declaratieformulier praktijkbegeleider