Naar de inhoud

Regio West

24 VACATURES VOOR LEDENRAAD KWBN

Weet jij wat er speelt in de wereld van het wandelen? Kun je goed samenwerken? Kun je denken en handelen in het algemeen belang van het wandelen en de wandelaar? Wil je meepraten en meebeslissen over onze strategische koers? Stel je dan kandidaat voor de Ledenraad van KWBN.

In ons nieuwe besturingsmodel kiezen lidorganisaties en leden eens in de drie jaar vertegenwoordigers die namens hen zitting hebben in de Ledenraad. De eerste verkiezingen vinden plaats van 16 t/m 20 februari 2019. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 27 januari 2019.

Over de Ledenraad KWBN

De Ledenraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen KWBN en daarmee vergelijkbaar met de algemene vergadering van een vereniging. Samen met directeur-bestuurder Paul Sanders en de Raad van Toezicht is de Ledenraad verantwoordelijk voor de strategische koers van KWBN. Kijk hier hoe KWBN wordt bestuurd

Er zijn 24 zetels beschikbaar in de Ledenraad. Daarvan zijn er 12 voor vertegenwoordigers van de lidorganisaties in de geografische regio’s, 9 voor vertegenwoordigers van de individuele leden/wandelaars en 3 voor vertegenwoordigers van de landelijke organisaties.

De Ledenraad vergadert binnen onze nieuwe strategische beleidscyclus 4 keer per jaar. Ledenraadsleden krijgen daarnaast de gelegenheid in gesprek te gaan met lidorganisaties in hun geografische regio, dan wel met het platform landelijke organisaties of het platform individuele leden.

Over de verkiezingen

De verkiezingen vinden plaats binnen 3 groepen. Binnen elke groep kan worden gestemd op kandidaten die door een selectiecommissie op de kieslijst zijn geplaatst. De vertegenwoordigers van:

 1. de lidorganisaties in een geografische regio worden gekozen door de lidorganisaties die onder de betreffende regio zijn ingedeeld;
 2. de individuele leden/wandelaars worden gekozen door de Kerngroep Individuele Leden. Dit is de officiële vertegenwoordiging van het platform individuele leden.
 3. de landelijke organisaties worden gekozen door het platform landelijke organisaties waarin alle landelijke organisaties zitting hebben.

Per groep winnen de kandidaten met de meeste stemmen. Zij zijn daarmee benoemd als Ledenraadslid. Kandidaten die wel op de kieslijst staan, maar niet genoeg stemmen voor een benoeming hebben vergaard, komen terecht op een reservelijst. Deze lijst is van belang om eventuele tussentijdse vacatures in de Ledenraad snel op te vullen.

Wie zoeken we?

We zoeken 24 mensen die in staat zijn om op strategisch niveau de belangen van de lidorganisaties, de individuele leden, het wandelen én de wandelaar te vertegenwoordigen. Als ledenraadslid vertegenwoordig je de groep leden waaruit je bent gekozen én dien je vanzelfsprekend het overkoepelend belang van het wandelen, de wandelaar en KWBN. Je hebt affiniteit met wandelen en wilt een bijdrage leveren aan de toekomst hiervan. Om je verkiesbaar te stellen moet je minimaal 18 jaar zijn én lid van KWBN (of dat willen worden). Daarnaast hechten we er veel belang aan dat je past binnen het profiel van Ledenraadslid. 

Ben je enthousiast?

Stel jezelf dan hier online kandidaat. 

Elders op deze website vind je alle informatie over de procedure van kandidaatstelling, verkiezingen en benoeming.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen over de kandidaatstelling of over de aanstaande verkiezingen? Dan kun je contact opnemen met Roel de Krijger, onze manager Service: r.dekrijger@kwbn.nl, 024-3655587.

Eerdere berichten

 • juli 2019
 • juni 2019
 • mei 2019
 • april 2019
 • maart 2019
 • februari 2019

Inloggen extranet


 • OAD
  Nederlandse Loterij