Naar de inhoud

Regio West

Nieuw Handboek Avond4daagse

Elke dag een feestje! Wat KWBN betreft geldt dit motto niet alleen voor de veelal jonge deelnemers aan de Avond4daagse, maar ook voor alle vrijwilligers die bijdragen aan de organisatie ervan. Waar mogelijk maken we het hen zo makkelijk mogelijk en daarom is er nu een volledig nieuw Handboek Avond4daagse beschikbaar.

Het Handboek Avond4daagse is exclusief bestemd voor Avond4daagse-organisaties die bij KWBN zijn aangesloten. Op dit moment zijn dat er bijna 600, maar dat aantal groeit nog steeds. Bij de samenstelling van het handboek zijn we vooral uitgegaan van startende organisaties. Dat neemt niet weg dat ook ervaren organisatoren er hun voordeel mee doen. Ook het organiseren van (wandel)evenementen is namelijk onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en wetgeving en die hebben we allemaal in de 56 pagina’s met adviezen, tips en voorbeelden verwerkt.

Opzet handboek

Het organiseren van een Avond4daagse brengt veel werk met zich mee. In het handboek hebben we de werkzaamheden in een logische  tijdsvolgorde geplaatst. Daarbij onderscheiden we zes opeenvolgende organisatiefasen: verkennen, opstarten, randvoorwaarden creëren, voorbereiden, uitvoeren en terugblikken. Soms overlappen deze fasen elkaar, maar voor een verantwoorde Avond4daagse moet een organisatie ze wel allemaal doorlopen. Van de indeling en onderwerpen van het handboek krijg je een goede indruk in deze flyer over het Handboek Avond4daagse.

Groeidocument

Het Handboek Avond4daagse is samengesteld door specialisten van KWBN in samenwerking met beginnende en ervaren Avond4daagse-vrijwilligers. Zij beschouwen het handboek als een groeidocument. Ze zullen het regelmatig actualiseren en roepen gebruikers op om daarbij te helpen. Aangesloten Avond4daagse-organisaties krijgen het handboek uiterlijk 25 mei 2018 per e-mail toegestuurd als PDF-document.

Eerdere berichten

  • maart 2019
  • februari 2019
  • januari 2019
  • december 2018
  • november 2018
  • oktober 2018

Inloggen extranet


  • OAD
    Nederlandse Loterij