Naar de inhoud
 

Wie helpt met het testen van ons digitale Calamiteitenplan?

De organisatie van een wandel-evenement krijgt de verantwoor-delijkheid over een groot aantal deelnemers en eventuele bezoekers. Daarom is elke organisatie wettelijk verplicht (volgens Artikel 14 van de Arbeidsomstandighedenwet) over een calamiteitenplan te beschikken. 

Een calamiteitenplan voorziet in maatregelen om een evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen en de omvang en gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. 

Los van de wettelijke verplichting vindt KWBN het belangrijk dat zijn lidorgansiaties de veiligheid van wandelaars voorop stellen en maximaal garanderen. Binnen en buiten de wandelwereld zijn veel voorbeelden van evenementen (Avond4daagse Assen, monstertruck) waar de beschikking over een goed calamiteitenplan nodig bleek om accuraat op te kunnen treden, maar ook om aansprakelijkheids-risico’s maximaal af te kunnen dekken. 

Klaar om te testen 

Op verzoek van veel lidorganisaties en samen met een aantal van hen ontwikkelden we vorig jaar een format voor een calamiteitenplan, dat in de toekomst voor alle bij KWBN aangesloten organisaties is te gebruiken. Dat format is dit jaar volledig gedigitaliseerd en in september gereed. Om te kijken of het digitale format goed werkt, willen we het vanaf oktober met een aantal lidorganisaties gaan testen. 

In totaal zijn we op zoek naar 6-8 testorganisaties. Test je mee, dan beschik je na afloop over een compleet Calamiteitenplan. Dat plan is dan helemaal op maat voor jouw eigen evenement(en) en geschikt om in te dienen bij het aanvragen van vergunningen. 

Serieuze aangelegenheid 

Het invoeren van alle gegevens voor het digitale calamiteitenplan is een serieuze aangelegenheid. We kunnen nog geen exacte tijdsinvestering vermelden, want ook die beproeven we in de testfase. Op dit moment schatten we in dat het circa 2-3 uur kost om de hele online procedure te doorlopen. Je moet dan al wel alle benodigde informatie paraat hebben, zoals routekaarten, plattegronden van evenement- en evacuatielocaties, contactgegevens van betrokken personen binnen en buiten de organisatie en een verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Heb je deze informatie niet direct voorhanden, dan kan het veel extra tijd kosten om die te verzamelen. Een tijdsinvestering die de moeite overigens meer dan waard is, want het calamiteitenplan is natuurlijk geen doel op zich. Bovenal is het een middel om je evenement naar een hoger veiligheids- en kwaliteitsniveau te brengen en risico’s beter in beeld te krijgen. 

Aanmelden 

Geïnteresseerd om mee te doen en voldoende tijd beschikbaar in oktober en november? Meld je dan voor 1 oktober 2017 aan bij Roel de Krijger, r.dekrijger@kwbn.nl, 06-38755727. Naar verwachting hebben we in de testfase plek voor 6 tot 8 organisaties. 

Inloggen extranet


  • Vrijbuiter Samen buiten
    OAD
    Nederlandse Loterij