Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Privacyverklaring KWBN

Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) is ervan overtuigd dat wandelen bijdraagt om onze samenleving een beetje gelukkiger en gezonder te maken. Daarom zetten wij ons in om mensen aan het wandelen te krijgen én houden. Wij ontwikkelen producten en diensten voor wandelaars en wandelaanbieders, die we zoveel mogelijk op maat willen bedienen. In dat kader slaan wij persoonsgegevens op, die we vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we dat doen.

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens die onze leden, vrijwilligers, wandeltrainers, cursisten en overige wandelliefhebbers aan ons verstrekken, of die we verkrijgen uit het bezoek aan onze websites en het gebruik van onze mobiele applicaties. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: KWbN, Berg en Dalseweg 125, 6522 BE Nijmegen.

KWbN-leden

Als je lid bent van KWbN informeren we je graag zo persoonlijk mogelijk over je lidmaatschap en speciale ledenacties. We produceren de lidmaatschaps-producten waar je recht op hebt en leveren die direct bij jou thuis af. En natuurlijk willen we de daarvoor verschuldigde contributie innen.

Daarom registreren we je naam-, adres- en contactgegevens, je geboortedatum en je IBAN-nummer. Ben je lid via een wandel- of atletiekvereniging, dan leggen we ook de naam van de betreffende organisatie vast. Zo weten we of je je gegevens direct aan KWbN óf aan je vereniging hebt verstrekt en welk bedrag je vereniging aan ons moet afdragen. Na beëindiging van je lidmaatschap bewaren we je gegevens maximaal twee jaar ten behoeve van statistische (jaar)overzichten.

Kennedy en Long Distance Walkers

Ben je een lange afstandswandelaar? Dan registreren we je naam, adres, contactgegevens, geboortedatum, eventueel de vereniging waarvan je lid bent en het aantal Kennedymarsen of lange afstandswandelingen dat je hebt volbracht. Dit doen we om te controleren voor welke oorkonde, medaille of andere beloning je in aanmerking komt en om je persoonlijk te vragen of en waar je eventueel gehuldigd wilt worden. Deze gegevens verzamelen we aan de hand van je stempelboekje. Je naam en het aantal tochten dat je hebt volbracht publiceren we in rankinglijsten op onze website wandel.nl. De gegevens bewaren we zolang je wandelcarrière voortduurt, tenzij je ons laat weten dat we ze moeten verwijderen.

Deelnemers KWbN-programma’s

KWbN organiseert een aantal beweeg- en trainingsprogramma’s, zoals FitStap en Via Vierdaagse. Als je jezelf voor één van deze programma’s aanmeldt, dan vragen we je om een aantal persoonsgegevens die we nodig hebben om je deelname te organiseren en jou en/of je trainer/coach van relevante informatie te voorzien. 

Vrijwilligers

Ben je als vrijwilliger actief voor KWbN of één van onze lidorganisaties? Dan ben je voor ons onmisbaar, willen we weten wie je bent en je zo gericht mogelijk ondersteunen bij het vrijwilligerswerk dat je voor ons verzet. Behalve je geboortedatum en je naam-, adres- en contactgegevens, leggen we daarom ook vast binnen welke KWbN-geleding(en) en in welke functie(s) je actief bent. Zo kunnen we bepalen tot welke informatie, kennis, systemen en (online) diensten je toegang moet krijgen om je vrijwilligerswerk zo goed en zo gemakkelijk mogelijk uit te oefenen. Stop je met een vrijwilligersfunctie, dan vervalt de toegang tot bijbehorende informatie en systemen. Wel bewaren we een aantal gegevens die inzicht geven in je staat van dienst als vrijwilliger, bijvoorbeeld ten behoeve van een jubileum of een aanvraag voor een erelidmaatschap of Koninklijke onderscheiding.

Wandeltrainers en opleidingen

KWBN is verantwoordelijk voor de opleiding, bijscholing en het licentiesysteem van wandeltrainers in Nederland. We moeten weten of je als opleider, cursist of licentiehouder aan de gestelde voorwaarden voldoet, maar willen je in je opleiding en trainerswerk ook zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren. Behalve je geboortedatum, naam-, adres- en contactgegevens registreren we daarom ook gegevens van relevante vooropleiding, opleidingsvorderingen, door ons verstrekte diploma’s en het aantal licentiepunten dat je hebt gehaald. 

Ben je een gediplomeerd trainer, dan kunnen we je naam en contactgegevens publiceren op onze websites of doorgeven aan partijen die op zoek zijn naar verantwoorde wandelbegeleiding. Dit doen we echter alleen als je daar zelf toestemming voor geeft. Voor statistische doeleinden en om je van relevante informatie te voorzien, bewaren we je gegevens voor onbeperkte tijd, tenzij je ons vraagt om ze te verwijderen.

Websitebezoekers

Op onze websites maken we gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op je apparaat (computer, laptop, tablet, smartphone) worden opgeslagen als je één van onze websites bezoekt. Cookies brengen de veiligheid van je apparaat niet in gevaar. Ze zorgen ervoor dat jouw webbrowser wordt herkend en dat is zowel handig voor jou, als voor KWbN.

  • Functionele cookies zorgen ervoor dat een website goed werkt als je hem bezoekt. Denk bijvoorbeeld aan het juist tonen van informatie of de werking van de zoekmachine. Voor het plaatsen van functionele cookies vragen we geen toestemming omdat dat niet hoeft.
  • Analytische cookies maken het mogelijk om het gebruik van een website te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien hoeveel mensen onze websites bezoeken, hoe vaak ze dat doen, welke pagina’s ze het meest aanklikken en hoe lang ze daar verblijven. Al deze informatie wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden en om onze websites te verbeteren. Voor het plaatsen van analytische cookies vragen we geen toestemming omdat dat niet hoeft, tenzij ze een grote impact op de privacy hebben.
  • Tracking cookies helpen ons om jouw surfgedrag op onze websites te volgen. Zo kunnen we jou op maat gemaakte informatie tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
  • Social media plug-in cookies maken het mogelijk om op onze websites content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.

Je kunt (alle of alleen bepaalde) cookies via de instellingen van je webbrowser weigeren of van je apparaat verwijderen. Hoe dat moet, verschilt per webbrowser en per apparaat, dus raadpleeg daarvoor de betreffende handleiding. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde webdiensten niet meer goed werken of dat je ze niet meer kunt gebruiken.

Online inschrijven

Voor het online inschrijven bij een wandeltocht maken wij gebruik van de tool Tixxy door middel van het subdomein: https://kwbn.tixxy.nl/

In onderstaand overzicht zie je de cookies die worden gebruikt op Tixxy. De namen komen overeen met bestanden die worden geplaatst op uw computer, tablet of smartphone.
- BCPermissionLevel;
- BCSessionID;
- BCRevision;
- BCReferrerOverrule;
- AWSELB

Deze cookies worden geplaatst door BlueConic en worden gebruikt om je persoonlijke informatie en relevante advertenties op onze website te laten zien op basis van analyse en combinatie van online data en (persoons)gegevens zoals klikgedrag, productbezit.

Online bestellen

Via de webshop van wandel.nl kun je online wandelproducten bestellen. Bij een bestelling vragen we om je naam, adres en contactgegevens. Die hebben we nodig om je bestelling te bevestigen, op het juiste adres af te leveren en je van eventuele bijzonderheden op de hoogte te stellen. Om je betaling in orde te maken, worden bij de aankoop ook je transactiegegevens geregistreerd. Belastingtechnisch zijn we verplicht om details van iedere aankoop zeven jaar te bewaren. Gegevens van online aankopen kunnen we gebruiken om meer inzicht in onze klanten te krijgen en het aanbod in onze webshop te verbeteren.

Nieuwsbrieven

KWbN geeft verschillende digitale nieuwsbrieven voor wandelaars uit en één voor wandeltrainers en -coaches. Op deze nieuwsbrieven kun je jezelf gratis abonneren door online je voor-, achternaam en e-mailadres in te vullen. Daarmee geef je ons toestemming om de nieuwsbrief aan jou te versturen. Je gegevens bewaren we tot het moment dat je jezelf voor de betreffende nieuwsbrief afmeldt of ons anderszins laat weten dat je hem niet meer wilt ontvangen.

Voor de verzending van nieuwsbrieven of andere elektronische berichten aan onze leden en vrijwilligers vragen we vooraf geen toestemming. Statutair of vanuit serviceoogpunt voelen we ons verplicht om je goed te informeren over het reilen en zeilen van onze vereniging, over onze producten en diensten en over ontwikkelingen op het gebied van wandelen, organiseren en nieuwe wetgeving. De verzending van deze nieuwsbrieven/berichten stopt zodra je je lidmaatschap of vrijwilligersfunctie beëindigt.

Klantenservice

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over onze producten en diensten? Dan kom je terecht bij onze medewerkers Klantenservice. Zij registreren je naam, de klantcategorie waarbinnen je valt, je vraag, opmerking of klacht en de wijze waarop ze die af hebben gehandeld. Deze informatie gebruiken we uitsluitend om onze dienstverlening te verbeteren, bijvoorbeeld door interne procedures aan te passen of veel gestelde vragen op te nemen in een FAQ.

Derde partijen

KWbN verkoopt jouw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens met leveranciers van onze lidmaatschaps- en andere producten als dat nodig is voor de productie en/of verzending daarvan. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier toegang heeft tot gegevens van onze relaties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen via een verwerkersovereenkomst voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Jouw rechten

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou. Je kunt dus altijd inzage krijgen in de gegevens die we van jou gebruiken en ze indien gewenst (laten) aanpassen. Het is ook mogelijk om je naam-, adres-, contact- en bankgegevens bij ons op te vragen, bijvoorbeeld omdat je die wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kun je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we je per e-mail, telefoon of post toesturen. Dergelijke verzoeken kun je richten aan KWbN, Postbus 1020, 6501 BA Nijmegen of per e-mail melden via info@kwbn.nl. Op dit adres kun je ook terecht als je vragen hebt over de manier waarop KWbN met jouw gegevens omgaat.

Wijzigingen privacybeleid

KWbN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Check daarom regelmatig of er nog wijzigingen zijn. Ons beleid is voor het laatst gewijzigd in januari 2023.