Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Disclaimer

Koninklijke Wandelbond Nederland is de uitgever van deze website. Als uitgever besteden wij de grootst mogelijke zorg aan de gegevens en informatie die hierop te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

Koninklijke Wandelbond Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten die voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel die voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede het gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Informatie op websites waarnaar wordt doorverwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. Koninklijke Wandelbond Nederland geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Koninklijke Wandelbond Nederland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot de op of via kwbn.nl aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KWbN. Voor een verzoek tot gebruik van de informatie van kwbn.nl kun je contact opnemen met info@kwbn.nl.