Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Heerlijk genieten van de wandelsport; dat willen we allemaal. Toch kan het gebeuren dat je bij het wandelen te maken krijgt met seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten of discriminatie. Is dat het geval, dan kun je dit melden via het SpeakUp-systeem van KWbN en Centrum Veilige Sport Nederland.

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Ben je lid van KWbN en heb je te maken met grensoverschrijdend gedrag binnen de wandelsport? Dan wil KWbN dat jij goed wordt opgevangen en dat wij indien nodig maatregelen kunnen nemen om het te stoppen.

Dat geldt als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag, als je ervan wordt beschuldigd, maar ook als je er op een andere manier bij betrokken raakt. Het kan zijn dat een mede-wandelaar jou in vertrouwen neemt, maar ook dat je zelf iets ziet dat je echt niet oké vindt. Of je krijgt als bestuurder te maken met ongewenst gedrag binnen jouw wandelorganisatie en weet daar niet goed raad mee.

Wat je verhaal, je vermoedens, twijfels of vragen ook zijn, blijf er niet in je eentje mee rond lopen. Praat erover met iemand die je vertrouwt of maak er (anoniem) melding van via het SpeakUp-systeem van KWBN en Centrum Veilige Sport Nederland.

Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

  • Seksueel getinte aandacht in de vorm van woorden, aanrakingen en daden die je onplezierig en ongewenst vindt.
  • Wanneer je het idee hebt dat je structureel anders dan anderen wordt behandeld vanwege jouw afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur of een eventuele beperking.
  • Als je het gevoel hebt dat iemand je geestelijk of lichamelijk letsel wil toebrengen.
  • Wanneer anderen voortdurend opmerkingen maken over jouw uiterlijk, je buitensluiten of je bombarderen tot zondebok.

Hoe werkt het SpeakUp-systeem?

Via het SpeakUp-systeem kun je online of telefonisch melding maken van elke vorm van grensoverschrijdend gedrag. Afhankelijk van de situatie, reageren we nog dezelfde dag of laten we je weten dat je binnen tien dagen meer van ons hoort. Van geval van geval bekijken we of een KWbN-medewerker of een vertrouwenscontactpersoon van het Centrum Veilige Sport Nederland je het beste verder kan helpen.

Meldingen via het SpeakUp-systeem zijn niet herleidbaar naar jou als melder. Je kunt dus ook anoniem melding doen. En/of aangeven dat je niet wilt dat we verder vertellen wat je ons meldt. In zo’n geval is het lastig om je melding op te volgen, maar toch is hij voor ons van belang. Elke melding helpt ons namelijk om te beoordelen of ons wandelklimaat zo veilig is als we op dit moment denken, of dat we (preventief of tuchtrechtelijk) actie moeten ondernemen.

Wie kan melding doen?

Iedereen kan een melding van grensoverschrijdend gedrag doen: wandelaars, bestuursleden, trainers, begeleiders, organisatievrijwilligers, maar ook ouders of partners. Een melder is niet per se slachtoffer of beschuldigde, maar iedereen die van ongewenst gedrag getuige is of daar op een andere manier wetenschap of een vermoeden van heeft.

Meer informatie

Centrum Veilige Sport Nederland vervult voor KWb de rol van vertrouwenscontactpersoon. Veel meer informatie over grensoverschrijdend gedrag en de preventie daarvan vind je op hun website.

Heb je onmiddellijk behoefte aan een vertrouwelijk gesprek? Dan zijn er verschillende manieren om direct contact met een vertrouwenscontactpersoon of andere hulpverlener op te nemen.