Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Herstart wandeltochten mei 2021

Met ingang van 19 mei 2021 zijn wandeltochten weer toegestaan. Voorwaarde is dat je wandeltocht niet de vorm van een evenement aanneemt en dat je toestemming krijgt van de betrokken gemeente(n). Dat lukt het beste met een goed uitgewerkt plan en in gezamenlijk overleg over de exacte uitvoering daarvan.

Header | Coronaproof wandelen met OLAT

Onder een evenement wordt verstaan:   

‘Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties’’ (art. 58a lid 1 Wet publieke gezondheid).’

Om te zorgen dat jouw wandeltocht niet als evenement wordt aangemerkt, mag er bijvoorbeeld:

  • geen publiek zijn;
  • geen optreden zijn;
  • geen nevenactiviteit worden georganiseerd;
  • geen grote groep deelnemers op 1 locatie samenzijn;
  • geen wedstrijd worden gehouden;
  • geen eten of drinken worden verkocht.

Toestemming gemeente

Het is uiteindelijk aan de gemeente om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een evenement. De gemeente bepaalt dus of een wandeltocht mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Daarom adviseren we je om in overleg te gaan met de betrokken gemeente(n) en heel exact uit te leggen hoe je je wandeltocht wilt uitvoeren.   

Stap 1: Maak een plan

Maak voor de gemeente een goed uitgewerkt plan voor de organisatie van je wandeltocht. Dit geeft de gemeente richting bij het beoordelen van je melding. In het plan geef je aan waarom je tocht geen evenement is en welke maatregelen je neemt om de risico’s op besmetting met het coronavirus te minimaliseren. Raadpleeg daarbij de richtlijnen uit de volgende protocollen en verwijs daarnaar in je plan:

KWBN - Protocol verantwoorde wandeltochten
NOC*NSF – Protocol verantwoord sporten

Benoem expliciet dat je wandeltocht een buitensportactiviteit is en wat dat inhoudt:

Een wandeltocht is een recreatieve sport- en beweegactiviteit in de openbare ruimte, waarbij wandelaars verschillende afstanden afleggen over vooraf uitgezette routes. Deelnemers starten op verschillende tijden en lopen in hun eigen tempo, zodat er sprake is van een continue doorstroom én ruime spreiding van mensen. Omdat er weinig mensen tegelijk op één locatie zijn, kunnen wandeltochten binnen de coronamaatregelen veilig worden georganiseerd.  

Stap 2:  Raadpleeg de gemeente

Neem vervolgens contact op met de verantwoordelijke loketten/ambtenaren. Doe dit bij voorkeur telefonisch of per e-mail. Zorg dat je het uitgewerkte plan paraat hebt. Meld je tocht bij alle gemeenten waar je tocht doorheen gaat. Heb je geen directe contactpersoon binnen een gemeente? Informeer dan welke functionaris verantwoordelijk is voor sport en bewegen. Denk aan:

  • Sportondersteuner
  • Ambtenaar Sport en Recreatie
  • Beleidsmedewerker Sport
  • Contactpersoon bij Sportraad of Sportservice

Overleg samen of je plan voldoet aan alle eisen, of dat er nog aanpassingen nodig zijn. Krijg je groen licht? Zorg er dan voor dat je wandeltocht (opnieuw) wordt getoond in de online wandelkalender van wandel.nl.