Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Regeling Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten

Organiseer je in 2022 een wandeltocht in gebied van Natuurmonumenten? Dan kun je een beroep doen op de Regeling Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten. Daarmee vergoedt KWbN de toestemmingskosten voor je tocht en eventuele kosten per deelnemer (tot een maximum van 1.000 deelnemers). Lees hier hoe je van de regeling gebruik kunt maken.

Header | Regeling Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten

Waarom deze regeling?

In tegenstelling tot voorgaande jaren bereikten KWbN en Natuurmonumenten voor 2022 geen overeenstemming over de vrije toegang tot gebieden van Natuurmonumenten voor wandeltochten van lidorganisaties van KWbN. Dit werd begin 2022 bekend, maar eind 2021 communiceerden wij al dat er mondelinge overeenstemming was over tochten met maximaal 1.000 deelnemers.

Wij kunnen ons voorstellen dat lidorganisaties er vanuit zijn gegaan dat die vrije toegang er daadwerkelijk zou komen. Om die reden hebben we besloten om lidorganisaties die in 2022 met hun wandeltochten door gebied van Natuurmonumenten gaan, alsnog tegemoet te komen. Dit betekent dat KWbN de toestemmingskosten (leges) en kosten per deelnemer (tot maximaal 1.000 deelnemers) vergoedt. 

Om gebruik te kunnen maken van de Regeling Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten gelden onderstaande voorwaarden en procedures.

Voorwaarden

 • De regeling geldt exclusief voor bij KWbN aangesloten wandelorganisaties.
 • De regeling is alleen geldig in het jaar 2022.
 • De regeling heeft uitsluitend betrekking op wandeltochten/-evenementen die voldoen aan de volgende 4 criteria:
  • tocht is georganiseerd in 2022;
  • tocht is door gebied van Natuurmonumenten gegaan;
  • lidorganisatie heeft voor deze tocht een factuur van Natuurmonumenten ontvangen;
  • uit deze factuur blijkt duidelijk wat de gefactureerde toestemmingskosten en totale kosten per deelnemer zijn.
 • KWbN vergoedt aan lidorganisatie de door Natuurmonumenten gefactureerde:
  1. Toestemmingskosten voor wandeltochten/evenementen die in 2022 door gebied van Natuurmonumenten zijn gegaan.
  2. (Eventuele) Kosten per deelnemer (tot een maximum van 1.000 deelnemers).
   De tegemoetkoming in de kosten per deelnemer geldt alleen voor het aantal deelnemers dat daadwerkelijk aan de tocht heeft deelgenomen én dat daadwerkelijk door gebied van Natuurmonumenten is gegaan.
 • Lidorganisaties kunnen – met terugwerkende kracht – aanspraak maken op deze regeling voor wandeltochten en evenementen die zijn georganiseerd in de periode 1-1-2022 t/m 31-12-2022.

Hoe gaat het in zijn werk?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, doorloop je de volgende stappen:

 1. Jouw organisatie heeft in 2022 een tocht georganiseerd die door gebied van Natuurmonumenten is gegaan.
 2. Natuurmonumenten heeft jouw organisatie een factuur gestuurd.
 3. Op kwbn.nl ga je naar het formulier Regeling Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten. Je vult het formulier volledig in.
 4. Aan het formulier voeg je de factuur van Natuurmonumenten toe. Je kunt de factuur in het formulier uploaden. Mocht dit niet lukken, dan kun je de factuur apart doormailen naar administratie@kwbn.nl, o.v.v. Regeling Tegemoetkoming Kosten Natuurmonumenten. Uit de factuur moet blijken hoeveel de toestemmingskosten en kosten per deelnemer bedragen.
 5. KWbN controleert formulier en factuur op volledigheid en juistheid. Bij vragen nemen we contact met je op.
 6. Als alles klopt, maakt KWbN de tegemoetkoming in de kosten over naar het op het formulier aangegeven bankrekeningnummer.

Direct aan de slag?

Ga dan hier naar het formulier

Tips

 • Bij je toestemmingsaanvraag vraagt Natuurmonumenten naar het aantal mensen dat deelneemt aan jouw tocht. Er zijn voorbeelden bekend van lidorganisaties die tijdens een tocht meerdere routes aanbieden, waarvan één of meerdere afstanden niet over terrein van Natuurmonumenten gaan. Zorg er dus voor dat je bij je toestemmingsaanvraag alleen het aantal deelnemers opgeeft dat daadwerkelijk door gebied van Natuurmonumenten gaat.

 • Zorg ervoor dat uit de factuur van Natuurmonumenten duidelijk blijkt waarvoor je betaalt. Blijkt dit niet uit de factuur, vraag dan om een gespecificeerde factuur. Dus:
  • Wat zijn de toestemmingskosten?
  • Wat zijn de (eventuele) totale kosten per deelnemer? Controleer ook of er bij de kosten per deelnemer is gerekend met de juiste deelnemersaantallen.
  • Wat zijn de (eventuele) overige kosten?.

Mocht je nog vragen hebben, bel of mail ons dan gerust:
info@kwbn.nl of 024-3655575.