Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Lokaal Sportakkoord: 'Blijf niet stilzitten, sluit je aan!'

Bijna elke gemeente in Nederland heeft een Lokaal Sportakkoord. Dat is erop gericht om de lokale sport te versterken en voor alle inwoners toegankelijk te maken. Bij de uitvoering van plannen werken sportorganisaties nauw samen met gemeente, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Hoe dat in de praktijk werkt, horen we van Don Braad. Hij is de oprichter, hoofdtrainer én voorzitter van Sportief Wandelgroep Zoetermeer.

Don Braad voorzitter Sportief Wandelgroep Zoetermeer

Hoe raakte je met Sportief Zoetermeer bij het Sportakkoord betrokken?

In Zoetermeer kregen alle sportverenigingen van de gemeente een uitnodiging voor een startbijeenkomst in september 2019. Daar kregen we uitleg over het doel en de mogelijkheden van het Sportakkoord. En de vraag of we eraan mee wilden werken. Dat wilden wij wel en mét ons nog zo’n 50 andere sportverenigingen en maatschappelijke instellingen.

Na die eerste bijeenkomst hebben we in werkgroepen onze ambities besproken en hoe we elkaar daarbij konden helpen. Dat ging in een hele open sfeer, onder andere over het delen van kennis, accommodaties en netwerken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een Sportakkoord met concrete afspraken en actieplannen. Dat akkoord hebben we met elkaar op 13 februari 2020 ondertekend, in het bijzijn van de wethouder Sport. Sindsdien hebben zich nog 20 nieuwe partijen aangesloten.

Op welke manier dragen jullie bij aan het Sportakkoord in Zoetermeer?

Dat doen we vooral met nieuw sportaanbod. Zo zijn we begonnen met FitStap, het leefstijlprogramma van KWBN. Dat hebben we vanaf nul uitgebouwd tot twee groepen, waarvan eentje voor mensen met reuma. Daarnaast doen we mee aan een Sportmaatjesproject van Piëzo, een sociaal-maatschappelijke organisatie. Het project is bedoeld om drempels te verlagen voor mensen met een beperking of sociale angst. Piëzo verwijst ze door naar onze wandelactiviteiten en wij zorgen voor goede begeleiding.

Hebben jullie daarbij gebruik gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden van het Sportakkoord?

Ja, we hebben een trainersopleiding, materialen en een sportstimuleringsbudget aangevraagd. Dat kan heel eenvoudig via de website van de gemeente. Daar staat een kant-en-klaar aanvraagformulier, dat je alleen maar hoeft in te vullen. De lokale sportadviseur beoordeelt de aanvraag en zorgt bij goedkeuring voor de verdere praktische en financiële afhandeling. Zonder deze mogelijkheden hadden we niet kunnen doen wat we nu doen. Gewoon omdat we daar zelf het geld niet voor hebben.

Wat is voor jou de toegevoegde waarde van het Sportakkoord?

Eén van de belangrijkste aspecten vind ik de verbinding en de samenwerking met al die andere  sportverenigingen en instanties. We kunnen veel van elkaar leren, maar elkaar ook in praktische zin helpen. Toen ik aangaf dat wij startlocaties voor wandelactiviteiten zochten, bood de tennisvereniging zijn accommodatie en koffievoorziening aan. En toen onze vaste locatie te duur werd, hebben we via de Sportakkoord-bijeenkomsten een betaalbare nieuwe gevonden. Wijkcentrum Noordhove, met goede voorzieningen, een groot plein, hondenvrije grasvelden en een park vlakbij.

Waarom zouden wandelverenigingen, trainers en –coaches zich bij het Sportakkoord van hun gemeente moeten aansluiten?

Omdat je op allerlei terreinen ondersteuning kunt krijgen, in de vorm van kennis, opleiding en financieel. En omdat je je je lokale netwerk aanzienlijk en heel relevant kunt uitbreiden. Zo kun je jezelf verder ontwikkelen en op een zinvolle manier maatschappelijk bijdragen. Vanuit het Sportakkoord wordt veel aandacht besteed aan de bewustwording van mensen. Hoe goed sport en beweging is voor je fysieke, mentale en sociale welzijn. Als mensen dat goed oppikken, levert dat uiteindelijk ook meer leden en deelnemers op. Iedereen kan op elk moment bij een Lokaal Sportakkoord instappen. Dat geldt zowel voor sportverenigingen, als voor commerciële sportscholen en individuele trainers en coaches.

Heb je nog tips voor je collega’s?

Ja, maak goed gebruik van je gemeentelijke organisatie. Ga naar de gemeente toe, maak kennis, stel je groep voor en vertel wat je daarmee wilt doen. Stilstand is achteruitgang, dus maak plannen en ga aan de slag!

Meer informatie

Wil je weten wat het Sportakkoord voor jou kan betekenen? Op deze website vind je o.a. heldere uitleg via een animatie, voorbeelden van ondersteuning en een stappenplan voor aansluiting.