Naar de inhoud

Platform Individuele Leden zoekt extra vrijwilligers

Hou je van wandelen en lijkt het je leuk om met KWBN mee te denken over beleid, producten en diensten voor wandelaars? Dat kan via het Platform Individuele Leden, dat met ingang van 1 januari 2019 gaat uitbreiden. In ruil voor je inzet bieden we je veel plezier, waardering, aantrekkelijke faciliteiten en vergoedingen en waardevolle werkcontacten.

Jouw uitdaging

De ontwikkeling van producten en diensten die goed aansluiten op de wensen en behoeften van individuele wandelaars. Als ervaringsdeskundige denk, praat en beslis je mee over het beleid van Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en behartig je de belangen van onze ruim 23.000 individuele leden.

Jouw plek in de organisatie

Je maakt deel uit van het Platform Individuele Leden, één van de organen van KWBN. Het platform opereert landelijk en vormt een onafhankelijke klankbordgroep voor het bestuur en de directie van KWBN. Het platform bestaat uit 20 vrijwilligers, die worden gefaciliteerd en ondersteund door het bondsbureau. Uit deze 20 vrijwilligers worden negen Ledenraadleden gekozen. Zij vertegenwoordigen de individuele leden van KWBN in de Ledenraad, het hoogste orgaan van de bond, dat in totaal 24 zetels telt.

Activiteiten

Het platform komt circa vier keer per jaar bijeen, onder meer ter voorbereiding van de vergaderingen van de Ledenraad. Daarnaast is er elk jaar overleg met de directeur-bestuurder in het kader van de strategische beleidsvoorbereiding. Het platform denkt beleidsmatig mee over ontwikkelingen van het wandelen in Nederland, zoals ict-toepassingen, het gebruik van social media en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Ook is het platform betrokken bij onderzoek dat KWBN onder individuele leden verricht.

Werkgebied

Het werkgebied van het platform is Nederland, maar voor wat betreft de ontwikkelingen op wandelgebied kijken we waar nodig - figuurlijk -over de grenzen.

Wat ga je doen?

 • Een bijdrage leveren aan het KWBN-beleid voor individuele wandelaars.
 • Meewerken aan (de opzet van) onderzoek naar de wensen en behoeften van individuele wandelaars en de wijze waarop zij over belangrijke ontwikkelingen in de wandelsport geïnformeerd willen worden.
 • Meedenken over het verder uitbouwen van de community Wandel.nl.
 • Binnen KWBN voortdurend aandacht vragen voor het belang van de individuele wandelaar en het gebruik van social media.
 • Meedenken over nieuwe producten en diensten voor de individuele wandelaar.

Wat mag je van KWBN verwachten?

 1. Waardering: leren, groeien, aandacht voor jouw werk, ontwikkeling en begeleiding.
 2. Plezier: een leuk team met enthousiaste en betrokken vrijwilligers binnen een moderne, op innovatie gerichte sportbond.
 3. Aantrekkelijke faciliteiten en vergoedingen.
 4. Waardevolle werkcontacten, zicht op ontwikkelingen en innovaties in wandelland en op sportgebied in het algemeen.

Wie zoeken we?

 • Je bent een actieve wandelaar en draagt het Nederlandse wandelen een warm hart toe.
 • Je bent goed bekend met het gebruik van social media en hebt ideeën over de toepasbaarheid van ict-ontwikkelingen binnen het wandeldomein.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je denkt graag beleidsmatig mee over de ontwikkeling van wandelen in Nederland.
 • Je bent bereid zitting te nemen in de KWBN Ledenraad (VOG noodzakelijk).
 • Je bent individueel lid van KWBN of bereid dat te worden.
 • Je beseft dat vrijwillig niet vrijblijvend is.

Geïnteresseerd?

Heb je interesse in deze functie? Laat het ons dan weten via info@kwbn.nl.
Heb je vooraf nog vragen? Neem dan contact op met Loek Habraken, de voorzitter van het Platform Individuele Leden: lhhabraken@kpnmail.nl, 06-25237427.

Vacature als PDF-document

Eerdere berichten

 • december 2018
 • november 2018
 • oktober 2018
 • september 2018
 • augustus 2018
 • juli 2018

Inloggen extranet


 • OAD
  Nederlandse Loterij