Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Aan de slag met de nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook als wandelorganisatie ben je verplicht om aan alle wetten en regels rondom privacy te voldoen. Om je te helpen kocht KWbN een online stappenplan in, waarvan je gratis gebruik kunt maken.

Header | Aan de slag met de nieuwe privacywetgeving

Op Sport.nl voor clubs staat het artikel ‘Aan de slag met privacy in de sportvereniging’. Hierin staan links naar vijf artikelen over alle aspecten van de nieuwe privacywetgeving die voor sportverenigingen van belang zijn. Elk artikel bevat duidelijke voorbeelden en tips om de zaken goed aan te pakken.
1. Basisbegrippen van de AVG
2. Het opzetten van een verwerkingsregister
3. Informatiebeveiliging: de plicht om gegevens te beschermen
4. Privacyverklaring en toestemming vragen
5. Marketing en online publicaties

Download de artikelen, bespreek ze binnen je bestuur of een speciale werkgroep en bepaal hoe je als organisatie met privacy moet omgaan.

‘Stappenplan AVG voor sportclubs’

Het valt niet mee om vast te stellen of jouw organisatie op de juiste manier met persoonsgegevens omgaat en in overeenstemming met de wet handelt. Daarom heeft KWbN (via NOC*NSF) een handig hulpmiddel voor je ingekocht. Het gaat om het online ‘Stappenplan AVG voor sportclubs’. Dit stappenplan neemt je mee in de acties die je moet ondernemen op het vlak van bijvoorbeeld ICT, interne procedures en contracten.

Het doorlopen van het stappenplan biedt niet de garantie dat jouw vereniging aan de AVG voldoet. Wel kun je na afloop een AVG-verklaring aanvragen bij de Stichting AVG. Hiermee verklaar je zelf dat jouw organisatie het stappenplan heeft doorlopen en de benodigde acties heeft ondernomen.

Over het stappenplan hebben we al onze lidorganisaties per e-mail geinformeerd. We zijn dan ook blij dat we binnen een week 220 aanmeldingen mochten ontvangen. De uitgifte van inlogcodes is deze week van start gegaan. Wil je ook van het stappenplan gebruik maken? Geef dit dan door aan Miranda Janssen, m.janssen@kwbn.nl. Zij stuurt je een inlogcode, waarmee je kosteloos toegang tot het plan krijgt.