Naar de inhoud

Afgelaste tochten: 50% korting op tochtafdracht

We leven in roerige tijden. In maart werden we met z’n allen overvallen door het coronavirus. Om lidorganisaties op dat moment te ontlasten, hebben we de facturering van tochtafdracht en minimale ledenafdracht doorgeschoven naar dit najaar.

Tochtafdracht

Omdat veel tochten zijn afgelast door de gevolgen van corona, hebben we besloten om voor 2020 een uitzondering te maken voor de facturering van de tochtafdracht. Voor wandeltochten die als gevolg van corona zijn afgelast, brengen we slechts 50% van de tochtafdracht in rekening. Voor wandeltochten en -evenementen die wél zijn doorgegaanbrengen we het volledige tarief in rekening.  

Als er in de maanden oktober, november en december nog tochten worden afgelast als gevolg van corona, dan crediteren wij voor deze tochten 50% van de in rekening gebrachte tochtafdracht.  

Minimale ledenafdracht  

Behalve de tochtafdracht factureren we in oktober ook de minimale ledenafdracht, die vorig jaar door de KWBN Ledenraad is vastgesteld in het nieuwe contributiemodel 2020-2022. Hierin is vastgelegd dat elke bij KWBN aangesloten vereniging minimaal € 200,00 aan ledenafdracht (oftewel afdracht voor verenigingsleden via Basis- en/of Alles-in-1 pakket) betaalt.  

Is het totaalbedrag van de ledenafdracht van een vereniging in een jaar lager dan € 200,00, dan factureren wij het verschil. Bijvoorbeeld: een vereniging heeft 10 verenigingsleden met allemaal een Alles-in-1 pakket. Dan betaalt die vereniging € 180,00 (10 x € 18,00) en factureren wij aanvullend € 20,00 in het kader van de minimumledenafdracht. 

Elders op deze website vind je meer informatie over het contributiemodel van KWBN.  

Eerdere berichten

  • oktober 2020
  • september 2020
  • augustus 2020
  • juli 2020
  • juni 2020
  • mei 2020