Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Afgelaste tochten: 50% korting tochtafdracht

KWbN staat op het punt om de tochtafdracht en de minimale ledenafdracht over 2021 te factureren. Hieronder lees je wat jouw organisatie kan verwachten.

Euro teken op de enter van het toetsenbord

Tochtafdracht

Als gevolg van corona zijn ook dit jaar veel tochten afgelast. Daarom heeft KWbN besloten om voor 2021 opnieuw een uitzondering te maken voor de facturering van de tochtafdracht. 

Voor wandeltochten die als gevolg van corona zijn afgelast, brengen we slechts 50% van de tochtafdracht in rekening. Voor wandeltochten en -evenementen die wél zijn doorgegaan, brengen we het volledige tarief in rekening.  

Als er in de maanden november en december nog tochten worden afgelast als gevolg van corona, dan crediteren wij voor deze tochten 50% van de in rekening gebrachte tochtafdracht.  

Minimale ledenafdracht  

Behalve de tochtafdracht factureren we ook de minimale ledenafdracht, die door de KWbN Ledenraad is vastgesteld in het contributiemodel 2020-2022. Hierin is vastgelegd dat elke bij KWbN aangesloten vereniging in 2021 minimaal € 210,00 aan ledenafdracht (ofwel afdracht voor verenigingsleden via Basis- en/of Alles-in-1 pakket) betaalt.  

Is het totaalbedrag van de ledenafdracht lager dan € 210,00, dan factureren wij het verschil. Bijvoorbeeld: een vereniging heeft 10 verenigingsleden met allemaal een Alles-in-1 pakket. Dan betaalt die vereniging € 185,00 (10 x € 18,50) en factureren wij aanvullend € 25,00 in het kader van de minimumledenafdracht.