Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Barbera Schoemaker benoemd tot erelid

Barbera Schoemaker is op donderdagavond 8 oktober benoemd tot erelid van KWbN. Dat gebeurde aan het eind van een Ledenraadvergadering over de plannen en begroting voor 2021. Eerder op de avond ging de Ledenraad ook unaniem akkoord met de benoeming van Dorien van der Meer, Barbera’s opvolgster in de Raad van Toezicht van KWbN.

Barbera speelde ruim zeven jaar een belangrijke rol in de totstandkoming en verdere ontwikkeling van KWbN. In mei 2013 trad zij aan als voorzitter van KNBLO-NL en gaf zij leiding aan de fusie met de Nederlandse Wandel Bond. Vanaf 1 januari 2015 was Barbera vervolgens vicevoorzitter van het bestuur, het transitie-bestuur en de Raad van Toezicht van KWbN.

Met ingang van 1 januari 2020 trad Barbera af als vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. Tot een opvolger was gevonden, bleef zij echter beschikbaar als adviseur. Dankzij het coronavirus duurde de zoektocht naar een opvolger langer dan verwacht en kreeg de adviesrol nog een stevige inhoud.

barbera-schoemaker-benoemd-tot-erelid

Trots, blij en dankbaar

Verdiensten genoeg om Barbera tot erelid te benoemen, al kwam dat voor haarzelf als een volslagen verrassing. ‘Ik ben met ontzettend veel plezier voor KWbN en het wandelen actief geweest’, gaf zij aan in haar dankwoord. ‘Ik ben ook trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en daarvoor dank ik alle bestuurders, medewerkers en vrijwilligers waarmee ik heb samen gewerkt.’

Opvolgster Dorien van der Meer

Barbera wordt in de Raad van Toezicht opgevolgd door Dorien van der Meer. Dorien beschikt zowel beroepsmatig, als bestuurlijk over veel kennis, ervaring en contacten op het gebied van welzijn, zorg en gezondheidspreventie. Dat sluit goed aan bij de maatschappelijke ambitie van KWbN, namelijk om wandelen nog nadrukkelijker in te zetten voor een gezonde, fitte en vitale samenleving.

Sturen in de mist

Hoofdonderwerp van de Ledenraadvergadering waren de strategische keuzen en de begroting voor 2021. Zolang het coronavirus rondwaart, valt de toekomst voor bedrijven en organisaties slecht te voorspellen. Tijdens de Ledenraadvergadering van 11 juni kreeg directeur-bestuurder Paul Sanders dan ook het verzoek om voor 2021 verschillende scenario’s uit te werken.

Dat is gebeurd, waarbij het managementteam van KWbN alle relevante ontwikkelingen, omgevingsfactoren en financiële afhankelijkheden in kaart heeft gebracht. Op basis daarvan is een strategie bepaald, zijn beleidsvoorstellen met concrete acties geformuleerd en zijn voor vijf verschillende situaties de financiële gevolgen doorgerekend. Over dit alles heeft de Ledenraad op 8 oktober uitgebreid met het managementteam van gedachten gewisseld.

Uiteindelijke conclusie: voor 2021 is het sturen in de mist, maar voor zover mogelijk ligt er een gedegen plan. Bovendien heeft het managementteam dit jaar bewezen dat het snel en innovatief op nieuwe ontwikkelingen kan inspelen. De Ledenraad heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het managementteam het meest realistische scenario kiest en dat tijdens de Ledenraadvergadering van 26 november voor besluitvorming voorlegt.