Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Buiten sporten en landelijk sportprotocol jeugd

Sinds 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Dit alles alleen onder begeleiding, met inachtneming van de hygiënemaatregelen van het RIVM en mits de gemeente akkoord is. Richtlijnen voor alle betrokken partijen zijn opgenomen in een landelijk sportprotocol.

Wil je wandeltrainingen voor jeugd organiseren? Dan moet je je daarbij houden aan het landelijke protocol ‘Verantwoord sporten’. Het protocol is opgesteld door NOC*NSF, sportbonden (waaronder KWbN) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). Het RIVM heeft het sportprotocol goedgekeurd, waarna het op 24 april is verspreid onder alle sportbonden en gemeenten in ons land.

Protocol Verantwoord Sporten
buitensporten-en-landelijk-sportprotocol-jeugd

Uitgangspunten buitensport jeugd:

  • Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport, d.w.z. op buitensportaccommodaties en in de openbare ruimte.  
  • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen sporten.
  • Jongeren van 13 t/m 18 jaar kunnen onder begeleiding samen sporten, maar met 1,5 meter afstand tot elkaar en de trainer/begeleider.
  • Alleen trainingen zijn toegestaan: wedstrijden, competities en evenementen blijven verboden.
  • Op buitensportaccommodaties blijven kleedkamers en kantines gesloten.
  • Ouders mogen niet bij de trainingen aanwezig zijn.
  • Geen trainers met ziekteverschijnselen of die tot de kwetsbare groepen behoren.

Goedkeuring gemeente noodzakelijk

De regie bij de herstart van jeugdtrainingen is neergelegd bij de gemeenten. Elke gemeente maakt hierover afspraken met sportverenigingen, overige sportaanbieders én beheerders van buitensportaccommodaties. Dit geldt ook voor georganiseerde trainingen in de openbare ruimte. Ook gemeenten baseren zich op het landelijke sportprotocol, maar kunnen aanvullende regels stellen. Ga bij je gemeente dus altijd na welke lokale regels gelden en overleg over de locatie(s) waar je training wilt geven. Zonder goedkeuring van je gemeente mag je niet van start; maak voor die tijd dus ook nog geen jeugdtrainingen bekend.

Coronatesten voor jeugdtrainers

Met de herstart van jeugdtrainingen in de buitenlucht komen jeugdtrainers/-begeleiders in aanmerking voor het testen op besmetting met het coronavirus. Zie daarvoor het persbericht van de Rijksoverheid van 30 april: 'Testbeleid uitgebreid voor nieuwe doelgroepen’. Je kunt getest worden als je minimaal 24 uur symptomen van COVID-19 hebt: hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts. Met klachten meld je jezelf bij je huisarts. Die bepaalt dan of het noodzakelijk is om je voor een test door te verwijzen naar de GGD. Tests worden afgenomen door GGD en ziekenhuizen. Tijdens de test wordt er met een wattenstaafje keel- en/of neusslijm afgenomen.

Meer informatie

Alle informatie voor het (her)starten van jeugdtrainingen vind je op de website van NOC*NSF:
- steeds de meest actuele versie van het sportprotocol jeugd;
- voorlichtingsmaterialen voor verenigingen en sportaccommodaties;
- checklist voor het opstarten van je activiteiten;
- link naar veel gestelde vragen en de antwoorden daarop.

Website NOC*NSF