Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Doe de Zelfcheck Kwaliteit!

Benieuwd of jouw evenement voldoet aan de kwaliteitscriteria voor een goed en veilig wandelevenement? Met de Zelfcheck Kwaliteit kun je dat zelf heel snel nagaan. Met de uitkomsten kun je vervolgens zelf aan de slag, maar je kunt ook een beroep doen op één van onze kwaliteitsadviseurs.

Vrouwelijke deelnemers wandeltocht

De zelfcheck is niet meer mogelijk. Mocht je vragen hierover hebben neem dan contact op met info@kwbn.nl

Begin april 2019 lanceerde KWbN de Zelfcheck Kwaliteit, een online formulier waarmee je als lidorganisatie kan nagaan of jouw evenement aan een aantal objectieve kwaliteitscriteria voldoet. Tegelijkertijd attendeerden we je op de mogelijkheid om een bezoek van een kwaliteitsadviseur aan te vragen. Het resultaat van deze hele actie: 133 ingevulde zelfchecks en 50 aanvragen voor een kwaliteitsbezoek. Alle aanvragers zijn inmiddels bezocht of hebben een afspraak met een kwaliteitsadviseur vastgelegd.

Top 5 ondersteuningsbehoefte

Tijdens hun eerste 30 bezoeken voerden onze kwaliteitsadviseurs prettige gesprekken met de organisatoren van verschillende soorten wandelevenementen. Standaardvraag daarbij: ‘Aan welke ondersteuning van KWbN heb je het meeste behoefte?' Uit de antwoorden valt op dit moment de volgende top 5 af te leiden:

  1. Werven van vrijwilligers.
  2. Uitwisselen van ervaringen met andere evenementorganisatoren.
  3. Kennisbank voor informatie, inclusief een draaiboek ‘organisatie wandelevenement’.
  4. Zichtbaarheid van KWBN bij evenementen.
  5. Online inschrijven.

Hoe we aan die behoeften voldoen

Aan sommige behoeften kan KWbN direct gehoor geven. Zo organiseren we dit najaar drie kennisbijeenkomsten met op het programma een workshop ‘Vrijwilligers werven’. Tijdens die kennisbijeenkomsten is er volop gelegenheid om met collega-organisatoren van gedachten te wisselen.. Datzelfde geldt voor de Wandelcafé’s en andere kleinschalige bijeenkomsten voor lidorganisaties die we in alle regio’s organiseren.   

Online inschrijven laat niet lang meer op zich wachten; op dit moment loopt er een proef bij negen evenementen van lidorganisaties. En last but not least: dit najaar formeren we een werkgroep van specialisten die een actueel hand- en/of draaiboek voor de organisatie van een wandelevenement gaat samenstellen. Kortom: met de inbreng van onze lidorganisaties kunnen we ter ondersteuning heel vraaggericht producten en diensten ontwikkelen en/of verbeteren.