Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Evenementen vanaf 1 juli weer mogelijk!

Het coronavirus is niet verdwenen, maar op dit moment goed onder controle. Daarom worden overheidsmaatregelen per 1 juli ruimschoots versoepeld. Zo zijn dan alle binnen- en buitensporten weer toegestaan, worden grote bijeenkomsten weer mogelijk én wordt het algemene evenementenverbod opgeheven. Goed nieuws voor heel Nederland, maar zeker ook voor de wandelsport.

Wandelaars Rode Kruis Bloesemtocht
1.5 meter?
1,5 meter blijft de norm

Bij alle versoepelingen blijft het cruciaal om 1,5 meter afstand te houden en de hygiënemaatregelen van het RIVM na te leven. Bovendien moet iedereen met gezondheidsklachten of een positieve coronatest – ook van een huisgenoot – nog steeds thuis blijven. De versoepelingen gaan dus nog steeds gepaard met regels, maar bieden na 1 juli wel weer heel veel ruimte.

Relevant voor de wandelsport

Meest relevant voor onze georganiseerde wandelactiviteiten zijn:

1. De nieuwe regels voor groepen en samenkomsten (binnen én buiten)
Van toepassing op wandeltraining en wandelgroepen, op vergaderingen en bijeenkomsten, op wandeltochten en –evenementen in het algemeen en op start-, rust- en finishlocaties in het bijzonder.

2. De opheffing van het algemene verbod op meld- en vergunningsplichtige evenementen
Met de kanttekening dat de lokale autoriteiten (gemeenten) hierbij bepalend zijn, dat het aanvragen van vergunningen tijd kost, dat het dus een aantal weken kan duren voor de eerste evenementen weer plaats kunnen vinden en dat niet meteen alles mogelijk is. 

3. De ruime versoepelingen voor sport en spel in het algemeen 
Zo zijn vanaf 1 juli álle binnen- en buitensporten weer toegestaan, inclusief contactsporten en inclusief wedstrijden, toernooien en evenementen. Bovendien mogen alle binnen- en buitensportaccommodaties weer open, inclusief sportkantines, toiletten, kleedruimtes en douches. Fijn bij de organsiatie van wandeltochten en -evenementen, maar om te beginnen voor onze lidorganisaties met een eigen accommodatie. 

Indirect hebben we ook baat bij de versoepelingen op het gebied van verkeer en vervoer. Het openbaar vervoer wordt weer breed toegankelijk en mensen uit verschillende huishoudens mogen weer met elkaar meerijden per auto. Daarmee worden onze georganiseerde activiteiten voor deelnemers weer makkelijker bereikbaar.

Hoe ga ik de nieuwe regels toepassen?

Zoals gezegd gaat het bij de nieuwe overheidsregels per 1 juli nog om hoofdlijnen. Voor de sportsector worden ze op dit moment concreet uitgewerkt door NOC*NSF in overleg met het ministerie van VWS. De verwachting is dat er op vrijdag 26 juni (aan het eind van de middag) een nieuw en goedgekeurd protocol ‘Verantwoord sporten’ beschikbaar is. Vervolgens is het aan de sportbonden om het landelijke sportprotocol te vertalen naar hun eigen praktijk.

KWbN heeft samen met vertegenwoordigers van lidorganisaties en leden al veel voorwerk verricht. Daarom verwachten we uiterlijk 1 juli de volgende zaken gereed te hebben:
- Een aangepast protocol ‘Wandeltraining en wandelgroepen’
- Een nieuw protocol ‘Wandeltochten en wandelevenementen’
- Informatie over onze verdere ondersteuning bij de herstart van wandeltochten.