Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Herstart wandeltochten

Met ingang van 19 mei zijn de overheidsmaatregelen voor buiten sporten versoepeld. Ook wandeltochten zijn weer mogelijk, op voorwaarde dat zij niet de vorm van een evenement aannemen. Uiteindelijk bepaalt de gemeente of een wandeltocht plaats kan vinden.

Blijf gezond houd afstand

Voor sportief-recreatieve tochten was er het afgelopen jaar weinig ruimte. Dat kwam omdat Rijksoverheid, veiligheidsregio’s en veel gemeenten ze gelijkschakelden met publieksevenementen, zoals popconcerten en cultuurfestivals. Onterecht, want de kenmerken en risico’s van een recreatieve tocht zijn volledig anders.

De afgelopen maanden heeft KWbN samen met andere buitensportbonden en NOC*NSF hard gepleit voor een uitzonderingspositie voor recreatieve tochten. Resultaat is dat het ministerie van VWS die met ingang van 19 mei 2021 weer toestaat. Voorwaarde is dat de sportbeoefening centraal staat en dat de tocht niet de vorm van een evenement aanneemt.

Geen evenement

Onder een evenement wordt verstaan:   

"Elke voor het publiek toegankelijke verrichting van vermaak, alsmede een herdenkingsplechtigheid, braderie, optocht op de weg, voorstelling of feest op een andere plaats dan in een woning of op een daarbij behorend erf of in een gebouw of op een plaats als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, wedstrijd, beurs of congres. Onder evenementen worden niet begrepen betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties’’ (art. 58a lid 1 Wet publieke gezondheid)."

Om te zorgen dat jouw wandeltocht niet als evenement wordt aangemerkt, mag er bijvoorbeeld:

  • geen publiek zijn;
  • geen optreden zijn;
  • geen nevenactiviteit worden georganiseerd;
  • geen grote groep deelnemers op 1 locatie samenzijn;
  • geen wedstrijd worden gehouden;
  • geen eten of drinken worden verkocht.

Toestemming gemeente

Het is uiteindelijk aan de gemeente om vast te stellen of er wel of niet sprake is van een evenement. De gemeente bepaalt dus of een wandeltocht mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. KWbN adviseert tochtorganisatoren dan ook om de gemeente een zorgvuldig uitgewerkt plan voor te leggen en vervolgens goede afspraken te maken over de exacte uitvoering daarvan.