Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Hoe gaan we wandelen in de 1,5 meter samenleving?

Vroeg of laat komt er een moment waarop we weer voorzichtig van start kunnen met onze georganiseerde wandelactiviteiten. Maar ook dan hebben we nog lange tijd te maken met de beperkende maatregelen van de 1,5 meter samenleving. Hoe gaan we dat aanpakken bij onze trainingen, groepswandelingen, tochten, evenementen en Avond4daagsen? Alle ideeën zijn welkom!

Gaat het kabinet de coronamaatregelen na 28 april versoepelen of niet? Premier Rutte was er in het kamerdebat van 16 april nog niet erg optimistisch over. ‘Misschien mondjesmaat’, zo zei hij.

De 1,5 meter samenleving

Wat het ook wordt, voorlopig zijn we nog lang niet terug bij het oude. Op 7 april voorspelde de premier een nog lange overgangsperiode van beperkende maatregelen. De 1,5 meter samenleving, zoals hij dat noemde. Maanden waarin we gesloten sectoren stapje voor stapje weer open gaan stellen. En waarin versoepelingen ook weer worden teruggedraaid als blijkt dat zij het coronavirus van ‘nieuwe zuurstof’ voorzien.

Houd 1,5 meter afstand

Algemene sportrichtlijnen

Versoepelde maatregelen of niet, sectoren kunnen er niet zomaar gebruik van maken. Voor zij weer van start mogen, moeten zij eerst laten zien dat zij goed op de 1,5 meter samenleving zijn voorbereid. Daarvoor moeten zij bij de overheid hele concrete plannen en protocollen indienen. Laten zien hoe de sector wil faseren, hoe zij de regels van RIVM en overheid gaat toepassen, maar ook handhaven. Zonder goedkeuring van de overheid mag er nog helemaal niets.

Op verzoek van het ministerie van VWS is ook de sportsector deze week aan eigen plannen en protocollen begonnen. Dat gebeurt onder leiding van NOC*NSF. Onder de noemer ‘Sport in de 1,5 samenleving’ werken er ruim 40 sportbonden en andere sportorganisaties aan mee, waaronder ook KWbN. Eén en ander moet resulteren in algemene richtlijnen voor de totale Nederlandse sport. Vervolgens is het aan elke sporttak om die richtlijnen naar de eigen praktijk te vertalen.

Wandelen in de 1,5 meter samenleving

En ja, hoe gaan wij dat straks met z’n allen doen met onze georganiseerde wandelactiviteiten? Vroeg of laat komt er een moment waarop we weer voorzichtig van start kunnen met onze wandeltrainingen, groepswandelingen en wandelevenementen. We willen niets liever, maar dan moeten we elk besmettingsrisico wel zoveel mogelijk beperken. Belangrijke vragen daarbij:

  • Wat zijn in verschillende fasen verantwoorde groepsgroottes?
  • Hoe kunnen we het contact met en tussen onze deelnemers zoveel mogelijk beperken?
  • Hoe houden we onze deelnemers en vrijwilligers op 1,5 meter afstand van elkaar?
  • Hoe stimuleren en faciliteren we de hygiënemaatregelen van het RIVM?
  • Wat doen we met trainingsmaterialen, het uitreiken van beloningen, eten en drinken en (bij het lange afstandslopen) met omkleden en douchen?

Kom met ideeën!

KWbN roept al zijn lidorganisaties op om over dit soort vragen mee te denken. Hoe gaan we maximaal en creatief inspelen op de omstandigheden? Alle ideeën en mogelijke oplossingen zijn welkom. Je kunt ze per e-mail doorgeven aan Diana van Tilburg: d.vantilburg@kwbn.nl. Jullie ideeën gebruiken we bij het opstellen van richtlijnen en mogelijke toepassingswijzen voor de wandelsport.

Nog even ter inspiratie

Voor de organisatie van (kleinschalige) evenementen ontvingen we al een aantal ideeën. Wellicht helpen ze bij het op gang brengen van je denkproces:

- Volledig digitale inschrijving met e-tickets.  
- Routebeschrijving kort tevoren per e-mail doorsturen.
- Beperkt aantal deelnemers; spreiding van starttijden/startgroepen.
- Als consumpties zijn inbegrepen: vooraf klaar zetten op tafels.
- Desinfectiemiddelen beschikbaar stellen bij startlocatie, rustposten, toiletten.
- Beloningen achteraf toesturen per post.