Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Jong geleerd

In onze missie om zoveel mogelijk mensen via wandelen in beweging te brengen, vergeten wij zeker de jongsten niet. Samen met JOGG (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) bundelen we de krachten om ook de kinderen én hun ouders bewust te maken van het belang van bewegen en hen te laten (in)zien hoe wandelen makkelijk in te passen is in het dagelijks leven. En natuurlijk staat het plezier in wandelen centraal! Dit voorjaar komt onze samenwerking tot uiting in twee initiatieven.

3 kleuters kleuter4daagse

Avond4daagse Challenge

Met de oer-Hollandse Avond4daagse zijn al drie generaties groot geworden. Dit jaar organiseren we samen met JOGG een Avond4daagse Challenge. Deze maakt onderdeel uit van het succesvolle The Daily Mile. Met dit programma komen dagelijks meer dan 10.000 kinderen tijdens schooltijd in beweging, buiten de reguliere gymlessen om. Met ludieke opdrachten gaan de kinderen zich tijdens The Daily Mile voorbereiden op de Avond4daagse. Zo laten we hen ervaren hoe leuk en veelzijdig wandelen is. Én we maken ze enthousiast voor het einddoel: de enige echte Avond4daagse! Voor onze organisatoren bovendien een mooie gelegenheid om op de deelnemende scholen in te haken op deze activiteit en extra promotie te maken voor hun evenement.

Peuter4daagse

Speciaal voor kinderen tot 4 jaar introduceren we met JOGG dit jaar de Peuter4daagse in het hele land. In Limburg is het peuter-evenement al een succes, reden om dit jaar met de expertise en het netwerk van JOGG en de uitvoerende ervaring en logistieke kracht van KWbN de Peuter4daagse landelijk uit te rollen. We roepen de kinderopvang en peuterspeelzalen op om tijdens de opvanguren 4 dagen een kwartier met de peuters te gaan wandelen. Na afloop wacht een mooie medaille. De Peuter4daagse wordt georganiseerd door de opvanglocaties zelf en vindt bij voorkeur plaats tijdens de Week van de Gezonde Jeugd (7 t/m 11 juni 2022). De kracht van de Peuter4daagse is dat zowel kinderen als ouders het belang en plezier van bewegen in het algemeen en wandelen in het bijzonder ervaren. En dat zij merken hoe makkelijk wandelen in te passen is in het dagelijkse leven. Lees meer over de Peuter4daagse op: www.peuter4daagse.nl.