Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

KWbN gaat wandelorganisaties helpen met vergunningen en toestemming

KWbN gaat aangesloten wandelorganisaties vanaf 2024 helpen met informatie, tools en praktische bijstand op het gebied van vergunningverlening en toestemming. De bedoeling is dat organisaties en vrijwilligers zo meer tijd en energie overhouden om te doen waar ze goed in zijn: het organiseren van wandeltochten en andere activiteiten voor wandelaars.

Header | KWbN gaat wandelorganisaties helpen met vergunningen en toestemming

Bij KWbN zijn we ervan overtuigd dat wandelen bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger leven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen via wandelen in beweging brengen. Wandeltochten zijn daarvoor een laagdrempelige mogelijkheid.  

Regeldruk en stijgende kosten

Het organiseren van wandeltochten wordt steeds complexer en duurder. Dat geldt voor het aanvragen van vergunningen bij gemeenten en provincies, toestemming van terreinbeheerders, natuurtoetsen, stikstofberekeningen, het opstellen en uitvoeren van een calamiteitenplan.  

Voor wandelorganisaties – die grotendeels uit vrijwilligers bestaan – brengt dat veel werk en soms ook financiële zorgen met zich mee. We zien dan ook dat steeds meer organisaties afhaken. Wandeltochten verdwijnen en daarmee ook hun stimulerende werking om in beweging te komen. 

Actieplan KWbN en NTFU 

Wil de regeldruk echt verminderen, dan moet er op landelijk niveau iets veranderen. Samen met NOC*NSF en andere buitensportbonden zijn we daarover in gesprek met de landelijke politiek, ministeries en andere relevante partijen. Onze boodschap vindt gehoor, maar het kost tijd om op landelijk niveau tot structurele oplossingen te komen.  

Tot het zover is, gaat KWbN wandelorganisaties zelf door het bureaucratische proces heen helpen. Dat doen we in nauwe samenwerking met de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Er zijn namelijk veel overeenkomsten tussen vergunnings- en toestemmingsaanvragen voor wandel- en fietstochten. Voor een gezamenlijk actieplan kregen we vorige week allebei subsidie toegekend vanuit het landelijk Sportakkoord. Daarmee kunnen we met ingang van 2024 heel concreet aan de slag.    

Wat gaan we doen? 

Wandelverenigingen en -stichtingen moeten weer met plezier een tocht kunnen organiseren. Het aanvragen van vergunningen en toestemming moet hen minder tijd en energie kosten. Daarom gaan we: 

  • organisaties helpen met het aanvragen van vergunningen en het invullen van de benodigde formulieren; 
  • overleggen met terreinbeheerders en gemeenten;
  • organisaties ondersteunen met kennis, opleiding en tools die het aanvragen vergemakkelijken, zodat zij in staat zijn om de aanvraag en lobby in de toekomst zelf te doen.  

Om te ontdekken wat echt nodig is, gaan we in 2024 vraaggestuurd van start. Wandelorganisaties kunnen zich dan bij KWbN melden en aangeven waarbij zij hulp nodig hebben. Heel concreet bieden we dan al hulp bij het aanvragen van vergunningen en het doorlopen van stikstofberekeningen. Stap 1 is nu de werving van deskundig personeel. Zodra dat er is, informeren we aangesloten organisaties verder over deze nieuwe dienstverlening.