Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Lidmaatschapstarieven 2024 bekend

KWbN heeft eind juni zijn lidmaatschapstarieven voor 2024 vastgesteld. Daarvoor zijn de tarieven van 2023 verhoogd met een inflatiecorrectie van 10%. Voor KWbN-lidmaatschappen van hun leden ontvangen lidorganisaties in 2024 een collectiviteitskorting van 25%. Dit alles conform de afspraken van ons ‘Bindingsmodel 2023-2025’.

Header | Lidmaatschapstarieven 2024 bekend

Naast andere bindingsvormen kent KWbN verschillende lidmaatschapsvormen voor wandelaars (Basis en Compleet) en wandelorganisaties (Basis, Evenement Plus en Avond4daagse). Welke producten en diensten daar tegenover staan, is vastgelegd in ons Bindingsmodel 2023-2025.

Afspraken tariefstelling 

Het bindingsmodel en onze huidige lidmaatschapstarieven zijn in mei 2022 vastgesteld door de KWbN Ledenraad. Voor de tariefstelling in 2024 en 2025 zijn in het bindingsmodel twee afspraken vastgelegd:    

  • Het contributietarief wordt vanaf 2024 jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.  
  • Lidorganisaties krijgen een collectiviteitskorting voor KWbN-lidmaatschappen van hun leden. Die korting wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2023 is de korting 30% van het contributietarief, in 2024 25% en in 2025 20%.   

Concrete bedragen 2024 

Voor de inflatiecorrectie zijn we voor 2024 uitgegaan van de consumentenprijsindex van het laatst bekende jaar (2022). Daarin staat de inflatie op 10%. Met een collectiviteitskorting van 25% resulteert dit in de volgende concrete bedragen:  

Lidmaatschapstarieven 2024 DEF