Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Lidmaatschapstarieven 2025 bekend

KWbN heeft conform de afspraken van ons ‘Bindingsmodel 2023-2025' de tarieven voor 2025 bepaald. De tarieven van 2024 zijn verhoogd met een inflatiecorrectie van 3,8%. Voor KWbN-lidmaatschappen van hun leden ontvangen lidorganisaties in 2025 een collectiviteitskorting van 20%. Dit alles conform de afspraken van ons ‘Bindingsmodel 2023-2025’.

Lopende wandelschoenen en benen

Afspraken tariefstelling

Het bindingsmodel en onze huidige lidmaatschapstarieven zijn in mei 2022 vastgesteld door de KWbN-Ledenraad. Voor de tariefstelling in 2024 en 2025 zijn in het bindingsmodel twee afspraken vastgelegd:  

  1. Het contributietarief wordt vanaf 2024 jaarlijks gecorrigeerd voor inflatie op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.  
  2. Lidorganisaties krijgen een collectiviteitskorting voor KWbN-lidmaatschappen van hun leden. Die korting wordt stapsgewijs afgebouwd. In 2023 is de korting 30% van het contributietarief, in 2024 25% en in 2025 20%. 

Concrete bedragen 2025

Voor de inflatiecorrectie zijn we voor 2025 uitgegaan van de consumentenprijsindex van het laatst bekende jaar (2023). Daarin staat de inflatie op 3,8%. Met een collectiviteitskorting van 20% resulteert dit in de volgende concrete bedragen:

Tarieven2025b