Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Nieuw contributiemodel 2020-2022

De KWbN Ledenraad heeft op 22 mei ingestemd met een nieuw contributiemodel voor de periode van 2020 tot en met 2022. Het model sluit nauw aan op de producten en diensten van KWbN, waar leden en lidorganisaties beter dekkend en evenrediger aan gaan bijdragen.

Plant in glazen pot met munten

Eens in de drie jaar stelt KWbN een nieuw contributiemodel vast. Zo kunnen we onze financiële huishouding tijdig aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, maar weten leden en lidorganisaties ook voor een langere periode waar ze qua contributies en afdrachten aan toe zijn.

Uitgangspunten model 2020-2022

 • KWbN is een toonaangevende, vooruitstrevende en solidaire vereniging.
 • KWbN gaat voor een krachtige wandelinfrastructuur, die wandelaars aan zich blijft binden en waarbinnen wandelorganisaties en wandelevenementen elkaar versterken.
 • Contributies en afdrachten zijn gekoppeld aan concrete producten en diensten.
 • Lidorganisaties met veel leden en evenementen profiteren meer.
 • Lidorganisaties met geen of weinig leden dragen evenrediger bij.
 • Mede-opvang van teruglopende NOC*NSF-financiering, dalende aantallen verenigingsleden en prijsinflatie.
   

Belangrijkste veranderingen t.o.v. 2017-2019

 • Aan de bestaande contractvormen Vereniging (inclusief verenigingsleden), Stichting/bedrijf, Avond4daagse-organisatie en Individueel lid is de nieuwe contractvorm Wandelsportcentrum toegevoegd.
 • De contributies voor verenigings- en individuele leden (Basislidmaatschap of Alles-in-1-pakket) stijgen licht in prijs i.v.m. inflatie en dalende aantallen verenigingsleden.
 • Voor verenigingen gaat een minimum-ledenafdracht gelden, zodat verenigingen met weinig leden evenrediger gaan bijdragen t.o.v. verenigingen met veel leden.  
 • De organisatiebijdrage voor lidorganisaties blijft min of meer gelijk; alleen stichtingen/bedrijven krijgen met een opvallende stijging te maken. Dit komt omdat verenigingen (met hun leden), Avond4daagse-organisaties (met de inkoop van medailles) en Wandelsportcentra (als partner van KWBN Opleidingen) op een andere manier méér bijdragen aan de vereniging KWBN.
 • Nieuw is een afdracht per evenement voor verenigingen en stichtingen/bedrijven. De afdracht geldt voor maximaal vijf evenementen per jaar; voor een Avond4daagse is geen afdracht verschuldigd.

Tarieven 2020-2022

KWbN heeft het nieuwe contributiemodel inzichtelijk gemaakt in een bewaardocument. Op pagina 1 vind je per contractvorm de verschuldigde contributie c.q. afdrachten, de tarieven voor 2020 en de bijbehorende producten en diensten. In een apart schema op pagina 2 staan ook alle tarieven voor 2021 en 2022. Het bewaardocument (PDF) kun je hier downladen.

Extra informatie voor lidorganisaties

Voor lidorganisaties hebben we het bewaardocument uitgebreid met voor hen specifieke details en een nadere toelichting. Die toelichting bestaat enerzijds uit een interview met directeur-bestuurder Paul Sanders en anderzijds uit een Vraag & Antwoord-sectie. Het uitgebreide bewaardocument is op 17 juni per e-mail naar alle lidorganisaties verzonden. Daarnaast is het document opgenomen bij de bondsstukken in de online kennisbank van MijnKWBN.nl.

Vragen?

Heb je na bestudering van één van beide bewaardocumenten nog een vraag over het nieuwe contributiemodel? Dan kun je contact opnemen met onze helpdesk: info@kwbn.nl, 024-3655575.