Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Praat in februari mee in onze panels voor lidorganisaties!

Ben jij actief voor een lidorganisatie van KWbN? Dan nodigen we je van harte uit om mee te praten over de toekomst van het georganiseerde wandelen. Op 3 plekken in het land gaan we met elkaar in gesprek over huidige knelpunten, kansen voor de toekomst en ondersteuningsbehoeften. We zouden het enorm op prijs stellen als je meedoet, dus meld je snel aan!

Deelnemers wandeltocht

De wandelmarkt is in beweging, groeit en verandert razendsnel. Meer mensen zijn gaan wandelen en er wordt vaker gewandeld. Wandelvormen, wandelmotieven en wandelbehoeften verschillen enorm, zo blijkt uit de eerste resultaten van ons grote onderzoek onder wandelaars.

Tegelijkertijd zien we dat een deel van onze wandelorganisaties het moeilijk heeft. Aantallen leden en vrijwilligers lopen terug, er worden minder tochten en andere wandelactiviteiten georganiseerd en daardoor zijn er minder contacten met wandelaars. Uiteraard heeft dat ook te maken met de rare en zware coronatijd.

Onderzoek onder lidorganisaties

Bestuurders van onze lidorganisaties vragen zich af hoe ze nu en in de toekomst interessant kunnen blijven voor wandelaars en hun eigen vrijwilligers. Hoe ze kunnen zorgen voor een stabiele organisatie, die nu en in de toekomst goed wordt bestuurd. Of hoe ze bij de organisatie van wandeltochten kunnen blijven voldoen aan de eisen van niet alleen wandelaars, maar ook van gemeenten en terreineigenaren.

In februari en maart 2022 doen we uitgebreid onderzoek naar de knelpunten die onze lidorganisaties ervaren, de kansen die zij zien en ondersteuningsbehoeften die zij hebben. Met de uitkomsten houden we onze huidige producten en diensten voor lidorganisaties kritisch tegen het licht en inventariseren we mogelijkheden voor vernieuwing.

Het onderzoek verloopt in twee stappen. In februari gaan we op drie plaatsen in het land in gesprek met bestuurders van onze lidorganisaties. De uitkomsten van deze zogeheten panelbijeenkomsten verwerken we in een online enquête, die we in maart uitzetten onder al onze 950 lidorganisaties.

Meld je nu aan voor een panelbijeenkomst!

Wil jij als bestuurder of andere vrijwilliger van een KWbN-lidorganisatie meekijken naar de toekomst? Dan kun je je aanmelden voor één van de volgende panelbijeenkomsten:

  • 09 februari 2022 - Van der Valk Zwolle
  • 10 februari 2022 - Van der Valk Tilburg
  • 16 februari 2022 - Van der Valk Nootdorp

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 19.00-21.00 uur. Inloop is vanaf 18.30 uur; KWbN zorgt voor broodjes en drinken. Voor een goede dialoog zijn per bijeenkomst maximaal 10 plaatsen beschikbaar (1 per lidorganisatie), dus meld je zo snel mogelijk aan! Dat kan via onderstaande button.

Heb je nog vragen over de panelbijeenkomsten? Dan kun je contact opnemen met Roel de Krijger, onze manager Ledenservice: r.dekrijger@kwbn.nl of 06-38755727.

Aanmelden voor panelbijeenkomst