Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Testen voor toegang tot wandeltochten

Help jij mee om wandeltochten versneld weer mogelijk te maken? Dat kan als je op 24 april meedoet aan de Roeken en Katten Wandeltocht in Friesland en/of op 25 april aan de KWbN Lentetocht in Noord-Brabant. Voorwaarde is dat je jezelf binnen 40 uur voor aanvang van jouw tocht laat testen. Met een succesvol verloop van testen en tochten is er een grote kans dat we vanaf mei méér wandeltochten mogen organiseren!

Header | Testen voor toegang tot wandeltochten

Het aantal coronabesmettingen blijft hoog en het vaccineren is voorlopig nog niet gedaan. Toch wil de overheid onze samenleving op een veilige manier weer open gaan stellen. Daarom wordt in april 2021 in heel Nederland proefgedraaid met ‘Testen voor Toegang’. Dat houdt in dat mensen op vertoon van een negatief testbewijs mee kunnen doen aan culturele, sportieve en recreatieve activiteiten en evenementen.

Ruim 400 pilots

Voor april staan ruim 400 pilot-activiteiten op de kalender, waaronder twee wandeltochten van KWbN. Deelnemers moeten zich binnen 40 uur voor aanvang van hun activiteit/evenement laten testen. Daarvoor kunnen zij op afspraak en gratis terecht bij een testlocatie van Testen voor Toegang. Als de pilots succesvol verlopen, wordt het aantal activiteiten, deelnemers en testlocaties vanaf mei verder uitgebreid. 

Meedoen aan onze proeftochten

Namens de sport- en wandelwereld doen drie KWbN-lidorganisaties mee aan de pilots. Stichting Friesland Beweegt staat op 24 april garant voor de Roeken en Katten Wandeltocht in Bitgummole. Daarnaast organiseren wsv OLAT en de Rotterdamse Wandelsportvereniging samen de KWbN Lentetocht op 25 april in Boskant. Meedoen betekent vooral heel veel wandelplezier, maar ook dat je een belangrijke bijdrage levert aan de herstart van wandeltochten en de sport in het algemeen. Hoe je mee kunt doen, staat stap voor stap beschreven op onze website wandel.nl.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“Met elkaar zijn we trots dat we mee kunnen doen aan dit experiment van de overheid”, zegt Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWbN. “Dat biedt ons de kans om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Sport en bewegen zijn goed voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Het is dus voor iedereen van belang dat de sportsector weer zo snel en zo volledig mogelijk open kan. Aan ons en onze wandelaars om te laten zien dat dat op een veilige en verantwoorde manier kan.”

KWbN ziet testen daarbij als een tijdelijke oplossing. “In de huidige situatie is er in georganiseerd verband eigenlijk niets mogelijk”, licht Sanders toe. “Als wandelaars met behulp van sneltesten nu al weer tochten kunnen lopen, dan is dat voor ons voor dit moment een aanvaardbare optie. Ons uiteindelijke doel is echter om op zo kort mogelijke termijn wandeltochten zónder sneltesten mogelijk te maken.”

Sanders ziet de inzet van sneltesten vooral als een oplossing voor grotere publieksevenementen. “Voor de gemiddelde wandeltocht zijn ze niet nodig. Daar hebben onze tochtorganisatoren per risicofase andere veilige oplossingen en protocollen voor. Door nu mee te doen aan Testen voor Toegang kunnen wij dat in de praktijk laten zien. Op die manier hopen wij de herstart van wandeltochten én andere georganiseerde sportactiviteiten te versnellen.”