Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Thema vergunningen landt in Tweede Kamer

Organisatoren van wandeltochten en –evenementen worstelen met ingewikkelde, langdurige en soms onnodige vergunningsprocedures. Daarom pleit KWbN al een aantal jaar voor vereenvoudiging van vergunningverlening. Op 1 december vonden we daarvoor gehoor in de Tweede Kamer en is er nu weer beweging op dit thema. Ook positief: via de Beweegalliantie komt er in het sportbeleid van de rijksoverheid ook aandacht voor sporten en bewegen in de buitenruimte.

Vrijwilligers Exodus Wandeltocht Huissen

Op donderdag 1 december vond in de Tweede Kamer een Wetgevingsoverleg Sport over de sportbegroting van de Rijksoverheid plaats. Voorafgaand aan dat overleg stuurden we samen met elf andere buitensportbonden een brief naar minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en de sportwoordvoerders van politieke partijen.

Oproep buitensportbonden

In de brief riepen we op om in het sportbeleid van de Rijksoverheid ook rekening te houden met sporten in de buitenruimte. En om daarbij specifiek aandacht te besteden aan 3 punten uit onze gezamenlijke en apart bijgevoegde Buitensportagenda:

  1. Behoud natuurgebieden voor sport en bewegen en stel publiek betaalde overheidsterreinen waar mogelijk open.
  2. Verlaag de complexiteit in vergunningen en de kosten voor stikstofberekeningen voor onze clubs bij het organiseren van kleine en grote evenementen.
  3. Ondersteun en investeer samen met ons op het thema sporten in de natuur en op het water.

Brandbrief KWbN

Om op punt 2 kracht bij te zetten, stuurden we zelf nog een aparte brandbrief. Het stoppen van de Nationale Rode Kruis Bloesemtocht was daarvoor de trieste, maar actuele aanleiding. We gaven aan dat niet alleen alle grote wandelevenementen, maar ook veel kleinere, lokale wandeltochten worstelen met complexe wet- en regelgeving en (voor hen vaak onnodige) vergunningsprocedures.

In de brief verwezen we ook naar een eerdere oproep van voormalig staatssecretaris Paul Blokhuis. Die vroeg de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op 21 december 2021 om met gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor vereenvoudiging en uniformering van vergunningverlening. Onze oproep: deze hardnekkige problematiek moet nú worden aangepakt!

Resultaten

Beide oproepen zijn op 1 december in het Wetgevingsoverleg Sport besproken en hebben tot concrete resultaten geleid:  

  • Verschillende sportwoordvoerders stelden minister Helder vragen over de obstakels voor organisatoren van buitensportevenementen en recreatieve tochten.
  • Minister Helder heeft de Beweegalliantie gevraagd om de Buitensportagenda mee te nemen in het beleid. Daarbij hoort ook het verzoek om de obstakels voor buitensportactiviteiten te inventariseren. Voor die inventarisatie nam het ministerie van VWS (beleidsverantwoordelijk voor de Beweegalliantie) op 5 december contact met ons op. In januari 2023 gaan we naar Den Haag voor een persoonlijk gesprek.
  • Mede op ons initiatief hadden we op maandag 12 december een verkennend en constructief eerste overleg over vergunningenverlening met VNG, VSG, NOC*NSF en buitensportbonden. In januari is een vervolgoverleg gepland.

Goed om te beseffen: dit soort trajecten – met een combinatie van complexe problematiek, verschillende belangen en belanghebbenden – duurt vaak lang. Hoopvol is dat vergunningverlening lange tijd niet op zoveel relevante tafels heeft gelegen. We houden je op de hoogte van de vorderingen.