Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Toestemmingsbeleid Natuurmonumenten

Waarom moeten we betalen voor het gebruik van natuurgebieden van Natuurmonumenten; waarom worden we daarbij anders behandeld dan individuele wandelaars? Als KWbN krijgen we regelmatig met deze vraag van onze lidorganisaties te maken. Vandaar dat we Natuurmonumenten om een toelichting vroegen. Onderstaand een samenvatting van het antwoord dat wij kregen.

Bloemenveld

Natuurmonumenten beschermt sinds 1905 de Nederlandse natuur. Dat doet zij door natuurgebieden aan te kopen en te ontwikkelen. Binnen die gebieden zijn wandelaars, fietsers en andere bezoekers van harte welkom om de natuur te beleven.

Tegelijkertijd heeft Natuurmonumenten de taak om die natuur waar mogelijk te beschermen en te ontlasten. Vanaf haar oprichting heeft Natuurmonumenten daarom sterk gelet op toegangsverlening. Eerst door alleen toegang te verlenen aan haar eigen leden; later door te zoneren met slim gekozen entrees, wandelroutes en faciliteiten.

Toenemende druk op natuurgebieden

Recreatie neemt de laatste jaren sterk toe. Dit zorgt voor grote druk op de natuurgebieden. Behalve met individuele bezoekers krijgt Natuurmonumenten steeds vaker te maken met verzoeken voor bijzondere activiteiten. Behalve wandelevenementen betreft dat onder meer muziekconcerten, yoga, bootcamptraining, wildfotografie, honden-uitlaatservices, geocaching en asverstrooiing. Per jaar gaat het om duizenden activiteiten van uiteenlopende organisaties.

Extra werk, extra kosten

Voor Natuurmonumenten brengt dit allemaal extra werk en kosten met zich mee. Denk daarbij aan de administratieve verwerking van alle aanvragen, extra maatregelen om natuurverstoring te voorkomen, (extra) toezicht, snellere slijtage van recreatieve faciliteiten en het opruimen van spullen die na een activiteit achterblijven. Voor dat laatste zijn evenementorganisatoren verantwoordelijk, maar in de praktijk blijken ze dat toch niet allemaal te doen.

Beleidsmaatregelen

Door dit alles ziet Natuurmonumenten zich genoodzaakt tot het volgende beleid:

  • Volumebeleid: georganiseerde activiteiten hebben impact op de natuurbeleving van individuele bezoekers. Daarom maximeert Natuurmonumenten het aantal activiteiten en probeert het te voorkomen dat activiteiten die elkaar bijten zich tegelijk afspelen.
  • Bewustwording creëren: jaarlijks bezoeken 6 miljoen mensen de natuurgebieden van Natuurmonumenten. Slechts 12% daarvan is lid van de vereniging of doet een donatie. Mensen moeten zich bewust worden dat natuur(bescherming) niet gratis is.
  • Gelijke behandeling: wandelen is inderdaad toegestaan in de gebieden van Natuurmonumenten, maar dat geldt ook voor de hoofdactiviteiten (hardlopen, yoga, honden uitlaten, fotograferen, zingen) van door anderen georganiseerde evenementen. Er is geen reden om wandelevenementen anders te behandelen dan andere evenementen.
  • Standaardisatie: het maken van uitzonderingen voor specifieke evenementtypen kost veel extra werk voor de boswachters die toestemming moeten verlenen. Natuurmonumenten kiest daarom voor landelijke standaardisatie van het evenementenbeleid. Er wordt alleen een uitzondering gemaakt voor evenementen gericht op kinderen (zoals Avond4daagsen) en met meer dan 500 deelnemers (waarvoor strengere richtlijnen gelden).
  • Doorberekenen gebruikskosten: omdat elk evenement extra werk en kosten met zich meebrengt, vraagt Natuurmonumenten een tegenprestatie van evenementorganisatoren. Meestal gebeurt dat in de vorm van een financiële bijdrage, die niet meer is dan een tegemoetkoming in de kosten.

Maar Natuurmonumenten wordt toch gesubsidieerd?

Het aankopen en onderhouden van natuurgebieden wordt voor een deel gesubsidieerd. Dat geldt niet voor het inrichten van het gebied met faciliteiten om recreatie mogelijk te maken. Die betaalt Natuurmonumenten vrijwel helemaal zelf vanuit contributies en bijdragen van gebruikers. Om de natuur open te stellen voor individuele bezoekers ontvangt Natuurmonumenten een klein bedrag (36 euro per hectare) van de overheid. Deze ‘SNL-openstellingssubsidie’ dekt echter niet de kosten van het onderhoud van de recreatieve faciliteiten.

Samen op zoek naar lastenvermindering

KWbN heeft begrip voor het beleid van Natuurmonumenten. Natuurbeleving is voor veel wandelaars een belangrijk motief en Natuurmonumenten maakt dit (mede) mogelijk. Uiteraard brengt dit kosten met zich mee en we vinden het ook niet onlogisch dat gebruikers daar een bijdrage aan leveren. Dit neemt niet weg dat wij de financiële lasten voor organisatoren van wandelevenementen zo veel mogelijk willen beperken. Met veelal beperkte middelen spannen ook zij zich in om wandelaars een unieke natuurervaring te bieden en daarbij de natuur zoveel mogelijk te ontzien. Daarom zijn we samen met Natuurmonumenten op zoek naar een goede manier om de kosten voor wandelorganisaties zoveel mogelijk te verminderen.