Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Tussentijdse verkiezing KWbN Ledenraad

Goed nieuws voor lidorganisaties in de regio’s Noord en Overijssel-Flevoland! Voor hun vertegenwoordiging in de KWbN Ledenraad hebben we twee geschikte kandidaten gevonden. Om beide kandidaten te kunnen benoemen, organiseren we van 2 t/m 9 maart 2020 een tussentijdse Ledenraadverkiezing.

Infograpic: ledenraad

De Ledenraad is de algemene vergadering van KWbN, ons hoogste bestuurlijke orgaan. Samen met de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht is zij verantwoordelijk voor de strategische koers van onze organisatie. In de Ledenraad zijn 24 zetels beschikbaar: 12 voor vertegenwoordigers van onze lidorganisaties (2 per geografische regio), 9 voor vertegenwoordigers van de individuele leden en 3 voor vertegenwoordigers van de landelijke organisaties.

Kandidaten

Wat betreft de vertegenwoordiging van de lidorganisaties heeft de KWbN Ledenraad op dit moment 4 vacatures. Dat is zowel jammer voor KWbN, als de lidorganisaties uit de betreffende regio’s, want zo missen we op strategisch niveau hun kennis, ervaring, directe inbreng en stem. We zijn dan ook blij dat zich voor twee vacatures een kandidaat heeft gemeld. Daarbij gaat het om Ben Bloemink voor de regio Noord en om Nathalie den Baas-Giezen voor de regio Overijssel-Flevoland.

Verkiezing

Beide kandidaten hebben inmiddels met succes de vereiste selectieprocedure doorlopen. Om beide kandidaten te kunnen benoemen, organiseert KWBN van 2 tot en met 9 maart 2020 een tussentijdse Ledenraadverkiezing. Daarbij hebben alle lidorganisaties uit de regio Noord en Overijssel-Flevoland het recht om 1 voor- of tegenstem op hun regiokandidaat uit te brengen.

Werkwijze

Voorzitters en secretarissen ontvangen de stemuitnodiging voor hun organisatie op 2 maart per email. In de uitnodiging is een link naar een digitaal stemformulier opgenomen. Uiteraard verzoeken wij om de organisatiestem tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 9 maart uit te brengen. De uitslag van de verkiezing maken we uiterlijk op 11 maart bekend via deze website.