Direct naar de content Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de footer
Lid worden

Nieuws

Vacature: Ledenraadslid lidorganisaties

Weet jij wat er speelt in de wereld van het wandelen? Kun je denken en handelen in het algemeen belang van het Nederlandse wandelen en de wandelaar? Wil je meepraten en meebeslissen over onze strategische koers? Stel je dan kandidaat voor de KWbN Ledenraad, want we hebben een vacature voor een nieuw Ledenraadslid namens de bij KWbN aangesloten lidorganisaties.

Vergadering Ledenraad 23 maart 2022

Wandelen brengt je verder!

Wij zijn KWbN. Wij willen bijdragen aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland door zo veel mogelijk mensen via wandelen in beweging te brengen. Wij geloven in wandelen als meest laagdrempelige, duurzame én veelzijdige vorm van bewegen. Wij zijn ervan overtuigd dat regelmatig wandelen bijdraagt aan een gezonder en gelukkiger leven. Wandelen zorgt voor verbinding met jezelf, met de wereld om je heen én met anderen!

Vacature

Vanwege een vacature zoeken we per direct: 

één nieuw lid voor de Ledenraad namens de bij KWbN aangesloten lidorganisaties.

Onze Ledenraad

De Ledenraad is onze algemene vergadering en bestaat uit 24 leden vanuit de aangesloten wandelaars en wandelorganisaties. KWbN kent een professioneel bestuur (directeur-bestuurder) en actief versterkt toezicht (Raad van Toezicht). Het bondsbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en staat onder leiding van de directeur-bestuurder.

De Ledenraad richt zich - naast het gebruikelijke vaststellen van jaarstukken - vooral op inhoud en strategie. Ze komt vier keer per jaar bijeen onder technisch voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Daarnaast vinden er enkele keren per jaar verdiepende bijeenkomsten plaats. Ook nemen Ledenraadsleden bij gelegenheid deel aan werkgroepen.

Profiel Ledenraadslid KWbN

Een lid van de KWBN Ledenraad beschikt bij voorkeur over de volgende competenties/vaardigheden:

 • Is bereid en in staat om zonder last of ruggespraak te functioneren. Voert dialoog en stemt op basis van eigen inzichten en overtuigingen.
 • Is in staat om een concrete bijdrage te leveren aan de strategische koers van KWbN en weet deze te koppelen aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Heeft kennis van de wandelmarkt, bedrijfsmatig inzicht en weet dit te vertalen naar de specifieke situatie(s) van KWbN.
 • Heeft ervaring en/of affiniteit met zowel vrijwilligersorganisaties als marktgerichte organisaties.
 • Is besluitvaardig en weet standpunten helder uit te dragen.
 • Is representatief en communiceert open en eerlijk; staat open voor het ontvangen en het geven van feedback.
 • Heeft relativerings- en inlevingsvermogen.
 • Heeft gevoel voor lastige situaties en intermenselijke verhoudingen. Weet te verbinden en ‘te corrigeren’ naar algemeen (maatschappelijk) fatsoen, zowel in de werkwijze van de Ledenraad zelf als in haar externe vertegenwoordiging.
 • Handelt in de geest van de Code Goed Sportbestuur zoals door NOC*NSF vastgesteld en door KWbN onderschreven.
 • Stelt altijd het algemeen belang van KWbN voorop, boven persoonlijk belang/gewin en/of de belang(en) van de groep waardoor hij of zij is gekozen.

Vergoeding

Als Ledenraadslid ontvang je een reiskosten- en een onkostenvergoeding.

Kandidaat stellen

 • Wil jij bijdragen aan onze missie?
 • Herken jij je in het profiel van een Ledenraadslid?
 • Ben je lid van KWbN én als bestuurslid aangesloten bij een van onze wandelorganisaties?
 • En lijkt het je uitdagend om zitting te nemen in de Ledenraad?

Stuur dan snel je motivatie en beknopt CV naar r.dekrijger@kwbn.nl, o.v.v. Kandidatuur Ledenraad. Voor verdere vragen kun je terecht bij Roel de Krijger (r.dekrijger@kwbn.nl of 06-38755727).